Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

aldatmak ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

aldatmak anlamı
(-i) 1. Beklenmedik bir davranışla yanıltmak. 2. Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden yararlanarak onun üzerinden kazanç sağlamak: "Üç defadır bu yezit beni aldatıyor." -B. Felek. 3. Birine verilen sözü tutmamak: Arkadaş bizi aldattı, toplantıya gelmedi. 4. Yalan söylemek. 5. Bir şeyin görünürdeki durumu, o şeyin niteliği bakımından yanlış bir kanı vermek: "dekor, tarihî esvap gözleri aldatıyor." -Y. K. Beyatlı. 6. ayartmak, kötü yola sürüklemek, baştan çıkarmak, iğfal etmek: "Genç kızı aldatmak için dil dökmeye başlamıştır." -P. Safa. 7. Karı ve kocadan biri eşine sadakatsizlik etmek, ihanet etmek. 8. Oyalamak, avutmak.

Türkçe - İngilizce

aldatmak anlamı
fiil
1) cheat
2) deceive
3) cuckold
4) trick
5) defraud
6) delude
7) spoof
8) hoodwink
9) finagle
10) bamboozle
11) fake
12) have
13) gyp
14) humbug
15) gull
16) hocus
17) gammon
18) palter
19) fox
20) sell
21) bilk
22) be unfaithful
23) feint
24) put it over on
25) string
26) take in
27) hornswoggle
28) do down
29) victimize
30) two-time
31) stuff
32) play false
33) double-cross
34) two-time
kelime öbeği
1) take for a ride
2) sell a packet
3) sell a pup

aldatmak eş anlamlısı

avutmak
(-i) 1. Bir kimsenin acısını veya sıkıntısını yatıştırmak, teselli etmek: İnsanı sıkıntılı zamanlarda kitap kadar avutan bir şey yoktur. 2. Oyalamak: "Beni bebek gibi avutmak istiyordu." -A. Kutlu.
ayartmak
(-i) 1. Baştan çıkarmak, doğru yoldan saptırmak: "Allah'ı ileri sürerek kadınları ayartacak aklınca!" -R. H. Karay. 2. Kandırmak. 3. Birini, çalıştığı yerden ayırıp başkasının yanında çalışmaya kandırmak.
iğfal etmek
1) esk. aldatmak, kandırmak, baştan çıkarmak: "Bu takdirde hem kendilerini hem de milleti iğfal etmiş olurlar." -Atatürk. 2) ırzına geçmek, tecavüz etmek: "Bir genç kızı izdivaç vaadiyle iğfal etmiş bir adamın mesuliyetini, vicdan azabını ve nihayet hicabını duyuyordu." -Y. K. Karaosmanoğlu.
ihanet etmek
1) hainlik, kötülük etmek; 2) karı, koca birbirini aldatmak.
oyalamak
(I) (-i) 1. Belirli bir süre birinin dikkat ve ilgisini başka bir şey üzerine çekmek, meşgul etmek: "Gazino varmış / Denize karşı / Beni oyalarmış / Dükkânlarıyla çarşı." -B. Necatigil. 2. Vakit kazanmak için aldatmak. 3. Eğlendirmek, hoşça vakit geçirtmek: "Biz onu eğlendirdiğimiz kadar o da bizi oyalamıştı." -F. R. Atay. 4. Bekletmek.
oyalamak
(II) (-i) Oya ile süslemek: "Yâr mendilin oyaladım / Baş harfini koyamadım" -Halk türküsü.

"aldatmak" için örnek kullanımlar

Maun suresi, İmam Azam ve Allah'la Aldatmak kitaplarım devrim niteliğindedir.
Mahogany duration, Imam Azam and God cheating is a revolution in books.
Kaynak: internethaber.com
Onu yanıltıcı sözlerle aldatmak yerine güven vererek gelişmesini sağlayabilirsiniz.
The development of confidence, instead of misleading words can deceive him.
Kaynak: haber3.com
Ama maça bakınca Kenan bir kez hakemi aldatmak için kendini bırakıyor rakip ceza sahasında.
But look at the game itself leaves Canaan to deceive the opponent penalty area, the referee once.
Kaynak: tr.eurosport.com
Kaynakça: aldatmak. Kategori:İnsan iletişimi Kategori:Cinsellik. Close encounters: Communication in relationships. Guerrero , L.K. ,
Kaynak: Aldatma
Sidik yarışı etmek : Başkasıyla yarışmaya girmek Suya götürüp susuz getirmek : Kandırmak, aldatmak. Köyde Kullanılan Kelimeler:Ananat : Üç
Kaynak: Aşağıçaybelen, Bayat
amaçlı kendi yaptıkları bazı olayları hedefteki kişiler yürütüyor gibi göstererek kamuyu aldatmak için tasarladıkları gizli operasyonlardır.
Kaynak: Sahte bayrak
impersonation) ruhsal irtibat seanslarında, tekamül düzeyi geri bir bedensiz varlığın medyum u ve ‘hazirun'dakileri aldatmak üzere bir
Kaynak: Taklit (spiritüalizmde)
Bu etiketler halkı, posta idaresini ve pul koleksiyoncularını aldatmak ve dolandırmak amacı ile kullanıldıkları gibi, tanınmayan
Kaynak: İllegal pullar
Eğer bir şey verilmek istenen kişi karşıdaki kişinin amacının aldatmak olduğunu hatırlarsa aklımda diyerek alabilir. Bu durumda
Kaynak: Lades
yansıtmıyordu (Onlar belki de pul toplayanları aldatmak için imal edilmişti, bu durumun açıkca kanıtlandığı veya kanıtlanmadığı belli değildir).
Kaynak: Kazakistan'ın posta tarihi ve posta pulları
Aslında bu uçağı aldatmak için kullanılır. Bu ise Uçak teknolojisinin ne kadar geliştiğini gösterir. B-2 Spirit teknik özellikleri
Kaynak: B-2 Spirit
R.U.S.E. rakipleri aldatmak , blöf yapmak gibi bazı kartlı hile sistemi bulunmaktadır. 3 farklı Ruse kategorisi bulunmakta (Çözümleme)
Kaynak: R.U.S.E
Giorgetta mavnaya geri döner ve Michele'yi aldatmak istediği için duyduğu pişmanlığı anlatamaya koyulur. Fakat Michele mavnanın
Kaynak: Il tabarro
Sevenler erkekçe severdi sevdiği kızları; aldatmak yoktu bizde gardaş. Akşam erken tüterdi köy bacaları. Çocuklar yalın ayak kapı
Kaynak: Başkale, Narman
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi ile ilgili olarak anlatılan,kurtuluş savaşı zamanında düşmanı aldatmak için atların nalları ters
Kaynak: Küçükesence, Erenler
Perde : Prensi aldatmak istememektedir. Onegin'in bütün çabaları sonuçsuz kalır. Tatyana onu orada yalnız bırakır. Önemli müziksel parçalar
Kaynak: Yevgeni Onegin (Opera)
Baskın sırasında Süleyman Çavuş, çetecileri aldatmak ve kalabalık olduklarını belli etmek için “Birinci bölük, birinci manga, süngü tak,
Kaynak: Ağaçhisar, Orhaneli
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.