Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

aldırmazlık ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

aldırmazlık anlamı İng. indifference Osm. lâkaydi Lat.Indifferentia Alm. Indifferenz, Gleichgültigkeit Fr.indifférence
1- Belli durumlar, olaylar, öğretiler karşısında kayıtsız kalma: a. Yalnızca ilgisizlikten doğabilir, b. Bilinçli bir tutum sonucu olabilir. (Ör. Kuşkucu tutumda ya da yargısızlıkta -epokhe- olduğu gibi.)

Güncel Türkçe Sözlük

aldırmazlık, -ğı anlamı
is. Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lakaydi.

Türkçe - İngilizce

aldırmazlık anlamı
isim
1) indifference
2) carelessness
3) unconcernedness
4) unconcern

aldırmazlık eş anlamlısı

kayıtsızlık
is. İlgisizlik: "Bunda belki evime ve kocama karşı duyduğum kayıtsızlığın tesiri de var." -R. N. Güntekin.
lakaydi
is. (la:kaydi:, l ince okunur) esk. İlgisizlik: "Hâlinde bir gevşeklik ve lakaydi vardı." -P. Safa.

"aldırmazlık" için örnek kullanımlar

ruhsal dinginlik ve aldırmazlık idealini reddederken, gerçekten bilge olan insanların varoluşunu yadsıyan Panaetius, ahlak alanı içinde
Kaynak: Panaetius
Yakında birliktelikler, entrikalar, politika ve aldırmazlık dünyasında kaybolacaktı. Politika: Yaygın kanının aksine Pompadour markizi asla
Kaynak: Pompadour
Fakat duygularda küntleşme, ilgisizlik, aldırmazlık, toplumdan çekilme, düşünce fakirliği gibi negatif belirtileri daha yoğun olan
Kaynak: Şizofreni

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.