Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

alık ne demek?

 - 6 sözlük, 16 sonuç.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

alık anlamı İng. idiot Osm. ebleh
Anlıksal yetersizliği en aşağı düzeyde olan (kişi).

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

alık anlamı
Eğer yerine kullanılan hayvan çul ya da keçesi. (Sökmenler, Çatak, Gedikli, Kızılağaç *Saimbeyli -Adana)

Divanü Lügati't-Türk

alık anlamı
kuş gagası
alık anlamı
(Oğuz) kuş gagası

Güncel Türkçe Sözlük

alık anlamı
sf. Akılsız, sersem, budala, ebleh: "Sen ne alık herifsin be? Beni duyuyor musun?" -N. Hikmet.

Türkçe - İngilizce

alık anlamı
isim
1) gunsel
2) booby
3) chump
4) dolt
5) nincompoop
6) simpleton
sıfat
1) dimwitted
2) scatterbrained
3) scatty
4) wooden

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

alık anlamı
1. Eğer, semer, palan, hayvanın beline konulan eski çul. 2. Hayvanlara semersiz vurulan yük: Alığı iyi sar, yolda yıkılır. 3. Semerin içine konulan yün, keçe, kırpıntı. 4. Gön, çarığın içine konulan veya ayağa sarılan çorap eskisi. 5. Palto, aba, gocuk. 6. Kirli ve eski çamaşır: Çıkar gayri şu alıkları. 7. Giyecek eşya, çamaşır, giysi, elbise. 8. Yırtık, çok eski, partal (giyim eşyası, yatak yorgan). 9. Çamaşır yıkarken giyilen eski elbise. 10. İçine pamuk veya yün konularak dikilen ve yalnız içe giyilen yelek, hırka.
alık anlamı
1. Düzensiz, tertipsiz. 2. Anlayışlı, kavrayıcı, alıngan, hassas. 3. Sözünde durmıyan, yalancı, dönek.
alık anlamı
1. Besili koyunların sırtında biraz yün bırakarak vurulan işaret: Oğlum alıklı koyunu buraya getir. 2. Koyunların sırtından alınan ilk yün. 3. Nişan, işaret için kulağın ufak bir parçasının alınması. 4. Boğaların boyunlarındaki şişkin yer: Bizim boğanın alığı pek büyüktür.
alık anlamı
Zayıf, halsiz, renksiz, soluk.

Bükrüce, Bekilli *Çal -Denizli
Sürez, *Bozdoğan -Aydın
*Kurşunlu -Çankırı
Dodurga *Çamlıbel -Tokat
İncesu -Kayseri
*Lalapaşa -Edirne

alık anlamı
Akarsuların, sellerin sürükleyip getirdiği tahta, odun, çalı çırpı.

*Silifke, -İçel

alık anlamı
İç güveysi.

Sarhon *Niksar -Tokat

alık anlamı
Boğaların omuzlarındaki et yığını: Boğanın alığı çok büyük.

Karapınar *Ermenek Konya

alık anlamı
Dizleri tutmayan, hasta (hayvan için).

Ulukışla*Bor Niğde

alık anlamı
Kirli, pis (giysi için).

Dereçine *Sultandağı Afyon

alık anlamı
Hayvanın üzerine semer gibi vurulan keçe (Kozluca köyü)

Kütahya ve Yöresi

alık eş anlamlısı

budala
sf. 1. Zekâca geri olan (kimse), alık: "Biz ondan yaşlı üç akıllı bu budalaya inandık." -H. R. Gürpınar. 2. Ahmak, bön: "Kendisi için bu budalaların arasında bir dakika geçirmek artık bir asır kaybetmeye müsaviydi." -Ö. Seyfettin. 3. mec. Bir şeye aşırı düşkün: Kibarlık budalası.
ebleh
sf. esk. Akılsız, budala, alık.

"alık" için örnek kullanımlar

Öte yandan, daha önce de Avusturya, Çin ve İtalya'da "uçan balık fosili" bulunmuştu.
On the other hand, as previously Austria, China and Italy, "flying b dull fossil" was found.
Kaynak: gundem.milliyet.com.tr
Budala, zekâca geri olan, alık, ahmak, bön; ya da "bir şeye aşırı düşkün" anlamında kullanılan Arapça kökenli sözcük (TDK). Bundan başka
Kaynak: Budala (anlam ayrımı)
Hayatı : Genç gülümü hazan kıldı hunhar alık... Eserleri Şiirleri: Lutpulla Mutellip'in, "Tesiratim", (Duygularım), "Yillarġa Cavap" (Yıllara
Kaynak: Lutpulla Mutellip
Nüfus: (alık köylerinden biridi) Ekonomi: Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Muhtarlık: Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği
Kaynak: Tayfurköy, Gelibolu
Bu durumda sağlam bir cihaz ile dayanıksız bir cihaz arasındaki fark yerden cihazımızı alık hiç bir şey olmamız gibi cihazı kullanmaya
Kaynak: Ölçü aleti (Elektrik)

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.