Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

farklılık ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

farklılık, -ğı anlamı
is. 1. Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık: "Evvelkilerle bu son görüşümüz arasındaki farklılıkları ölçüyorum." -Y. K. Beyatlı. 2. fel. Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik.

Türkçe - İngilizce

farklılık anlamı
isim
1) diversity
2) discrepancy
3) disparity
4) dissimilarity
5) variety
6) inequality
7) excursion

farklılık eş anlamlısı

ayrımlılık
is. Ayrımlı olma durumu, farklılık.
başkalık
is. Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik: "Seninle aramda öyle bir başkalık var ki bu başkalık ateşle suyun arasında yok." -N. F. Kısakürek.

"farklılık" için örnek kullanımlar

Bu veda veya hacca hazırlık kişiden kişiye farklılık arz edebilir.
This may differ from person to person prepare to say goodbye, or pilgrimage to Mecca.
Kaynak: risalehaber.com
Piyasa uzmanlarının bu nokta görüşleri farklılık gösteriyor.
This point differs from the opinions of market experts.
Kaynak: cnnturk.com
Toplumun hayatı açısından farklılık yaratıyor mu, kolaylık sunuyor mu?
Does it make no difference in the life of society, convenience Does it offer?
Kaynak: webrazzi.com
Ancak bir eşin izini sürmek için ifade hala küçük farklılık yaratıyor.
However, to trace the expression of a spouse makes a difference is still small.
Kaynak: bursadabugun.com
Değişik din lerdeki karşılığı farklılık göstermekle birlikte genellikle dini ayin lerin yönetilmesi işlerini vazife edinmiş ve bu konuda
Kaynak: Din adamı
Kuzey Kıbrıs'ın tarımsal bölgeleri, ülkenin ilçe ve bucak sınırlarından farklılık gösteren sınırlara sahiptir. Bunun sebebi, bu
Kaynak: Kuzey Kıbrıs'ın tarımsal bölgeleri
Dolandırıcılık, türlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Arkeoloji, edebiyat, emlâk, belge sahteciliği vb. dolandırıcılık türleri
Kaynak: Dolandırıcılık
Selam şekli ve dili ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye farklılık gösterse de anlamında bir farklılık taşımaz. Selamlaşma; sıcaklık, kardeşlik
Kaynak: Selamlaşma
Bükme, Anadolu 'da yörelere göre isimlendirmesi farklılık gösteren hamurişi börektir. Anodulu'nun pek çok yerinde tüketilir. Bazı yörelerde
Kaynak: Bükme
Doğu dünyası veya Doğu medeniyeti, Avrupa 'nın doğusunda kalan ve Batı dünyası ile farklılık gösteren Asya 'daki çeşitli kültür el, sosyal
Kaynak: Doğu dünyası
Gliserol nükleik asit (GNA) omurgasının bütünlüğünde farklılık gösteren, DNA veya RNA 'ya benzeyen bir polimer dir. Doğada
Kaynak: Gliserol nükleik asit
Susurluk ayranı, Balıkesir 'in Susurluk ilçesine özgü, yapımı ve tadı klasik ayran a göre farklılık gösteren Türk mutfağı na ait bir çeşit
Kaynak: Susurluk ayranı
Eratik bloklar bulundukları alandaki yerel kayalardan tür ve boyut olarak farklılık gösteren kayaçlara verilen isimdir. Bu kayaçlar
Kaynak: Eratik bloklar
Bir microblog, geleneksel blog'dan içeriğinin ve dosya büyüklüğünün küçüklüğü bakımından farklılık arz eder. Mikrobloglar kullanıcılara
Kaynak: Mikroblog
Yapılıp kullanıma açılma tarihi kaynaktan kaynağa farklılık gösterir. Kimi kaynaklarda bu tarih 1837 olarak belirtilse de kimi kaynaklarda
Kaynak: Peristerona Medresesi
Türk daması, oynanışı ile farklılık gösteren Türkiye'de oynanan dama oyunudur. Oynayış: 64 kareden oluşan 8x8 bir tahta üzerinde 16'sı siyah
Kaynak: Türk daması
İşletim sistemleri nin kullanım payı bilgisayar sınıflarına ve bilgisayarların kullanım amaçlarına bağlı olarak farklılık gösterir.
Kaynak: İşletim sistemlerinin kullanım payı
Tarihsel dönem, bölge, kültür ve kişisel beğenilere bağımlı olarak ele aldığında müzik teriminin tanımı önemli farklılık
Kaynak: Müzik
Bu kavrama göre varsayılan değişkenler arasında farklılık yoktur. Bu tür hipotez bilimsel araştırmalarda yan tutmamanın gereğidir.
Kaynak: Varsayım
Yöreden yöreye duvar yapımında kullanılan malzemeler farklılık gösterdiği gibi duvarların inşa şekli de farklılık gösterir. Örme, yığma,
Kaynak: Duvar
Lokantalar görünümlerine ve sundukları yemek çeşitlerine göre farklılık gösterirler. bazıları da servis anlayışlarıyla farklılık yaratırlar.
Kaynak: Lokanta
Aşağı Pınar Höyüğü, Anadolu'daki höyüklerden belirgin bir farklılık göstermektedir. Bu farklılık "yatay tabakalanma" olarak da
Kaynak: Aşağı Pınar Höyüğü

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.