Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

fizyokrat ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

fizyokrat anlamı
sf. XVIII. yüzyılda ortaya çıkan, tarım emeğinin üretici emek olduğunu ve yalnızca bu emeğin değeri yarattığını ileri süren ekonomi görüşünü savunan.

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

fizyokrat anlamı Fr.physiocrate
Fizyokratlık yanlısı: § "Bu hususta da fizyokratların düsturunu teklif ediyordu." -Necip Fazıl Kısakürek, İhtilal, 131.

"fizyokrat" için örnek kullanımlar

Turgot sonraki yıllarda fizyokrat okula bağlı olan Condorcet Markisi ve Pierre-Samuel du Pont de Nemours gibi düşünürlerle dostluk kurdu.
Kaynak: Anne Robert Jacques Turgot
Düşünceleriyle fizyokrat ların, markentalist lerin ve Adam Smith 'in düşüncelerini hem tenkit etmiş hem de üzerine bir takım düşünceler
Kaynak: Jean-Baptiste Say
Bu öğretiye, fizyokrat larda, David Hume 'da ve Adam Smith 'de rastlanır. Serbest ticaret anlayışının kuramsal temelinde, Adam Smith'in
Kaynak: Serbest ticaret
Lemercier de La Riviére gibi iktisat sorunlarıyla ilgilenen ve ilerde fizyokrat grubunu oluşturacak olan saray çevresi kişilerini bir araya getirdi.
Kaynak: François Quesnay
Fransız fizyokrat lar, Adam Smith , David Ricardo ve Karl Marx politik iktisadın bazı temsilcileridir. 1805'te Thomas Malthus , East
Kaynak: Politik iktisat

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.