Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

gelip ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

gelip anlamı
< Ar. galib: galip

"gelip" için örnek kullanımlar

Karaman, herkesin gelip görmek ve yaşamak isteyeceği bir şehir olacak.
Karaman, everyone will come to see and want to live in a city.
Kaynak: haberciniz.biz
Dağda kayak yaparken tanımadığım bir adam gelip bana yardım etti.
A strange man came and helped me on the mountain skiing.
Kaynak: habergazete.com
de işyerinden izin alıp önce Ankara'ya gelip, otomobil kiraladı.
Before taking off from work to come to Ankara in the car rented.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Geriden gelip kazanılan Kasımpaşa maçında da durum değişmedi.
Come from behind win match Kasimpasa the situation has not changed.
Kaynak: sporx.com
Selanik vilayeti Kılkış kazası Çernal köyünden gelip, Tekirdağ ili Hayrabolu kazası Kesterice köyünde iskan edilen çiftçi Mustafa oğlu
Kaynak: Aydınlar, Hayrabolu
Bakanlar Kurulu veya kabine, demokratik devletlerde Başbakan 'ın başkanlık ettiği ve tüm bakan ların biraraya gelip kararlar aldığı kuruldur
Kaynak: Bakanlar Kurulu
Mizrahi (Çoğul: Mizrahim, İbranice : מזרחים) Doğulu anlamına gelip Orta Doğu , Kuzey Afrika , Orta Asya ve Kafkasya 'daki Yahudilere
Kaynak: Mizrahi
Dördüncü Haçlı Seferi 'ne çıkmak üzere Latin'lerin 1204 yılında Konstantinopolis'e gelip; şehri kuşatıp; talan edip; kendi Katolik
Kaynak: Epir Despotluğu
16 yaşına gelip liseye başladığında orman kanunlarının yepyeni bir boyut kazandığını farkeder. Okulun en popüler kızının eski sevgilisine
Kaynak: Kötü Kızlar
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti 'nde Başbakan 'ın başkanlık ettiği ve tüm bakan ların biraraya gelip kararlar aldığı kuruldur.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu
Frank (Fransızca : Franc) Fransa 'dan gelip diğer frankofon ülkelere yayılmış bir para biriminin adıdır. Franc ismi, ilk olarak 1360
Kaynak: Frank (para)
Çala, Tacikçe "ne o ne bu" anlamına gelip, 18. yy'ın sonlarında zorla İslam 'a geçirilen Buhara Yahudileri için kullanılan bir terimdir.
Kaynak: Çala
Nikolaos Kanabos 25 Ocak 1204 tarihinde Dördüncü Haçlı Seferi olarak denizden Konstantinopolis 'e gelip bu şehri kuşatmış olan Latinler ve
Kaynak: Nikolaos Kanabos
Şeşe – Türk ve Tatar mitolojisinde Haydut Kuş. Azerbaycan Türklerinin inanışına göre, geceleri bilinmezlik aleminden gelip erkek çocukları
Kaynak: Şeşe
Ortaokulda bir araya gelip, ilk albümlerini 19-20 yaşlarında yapmışlardır. En büyük başarıları Amerika'da 8 milyon kopya satan albümleri
Kaynak: Live
Top 40 Tracks, genel olarak en iyi kırk şarkı anlamına gelip müzik literatüründe Billboard dergisinin 1998-2005 yılları arasında
Kaynak: Top 40 Tracks
Dezenkarnasyon, sözcük anlamıyla “etten ayrılma” anlamına gelip, ölüm denilen olaya Spiritüalist terminolojide verilen addır; solunum ve
Kaynak: Dezenkarnasyon
İstatistik bilim dalında Mann-Whitney U testi niceliksel ölçekli gözlemleri verilen iki örneklem in aynı dağılımdan gelip gelmediğini
Kaynak: Mann-Whitney U sınaması
Tolkien'in Orta Dünya evreninde çok eski zamanlarda Gram Dağları'ndan gelip Eriador 'un tamamını istila eden ork reisi. Çok büyük bir ordu
Kaynak: Golfimbul
1897'de İstanbul'a gelip bir yıl Ortaköy'deki özel Fransız okulunda okuduktan sonra Galata'daki Getronagan Ermeni Okulun'a geçti ve ordan
Kaynak: Hagop Mıntzuri
1864 yılında "Büyük Çerkes Sürgününde" Kafkasya' dan gelip bu yöreye yerleşmişlerdir. Köyümüzün orijinal ismi, kurucusu olan ÇETEJ Hacı
Kaynak: Demirciören, Pınarbaşı
Fransızca " pantolonsuzlar " manasına gelip, Fransız İhtilali esnasında radikal jakoben taraftarlarını adlandırmak için kullanılan
Kaynak: Sansculotten
Memleketeyn (Osmanlı Türkçesi: مملكتين), kelime anlamı olarak iki memleket anlamına gelip, Osmanlı kaynaklarındaki karşılığı Eflak ve
Kaynak: Memleketeyn
Bilindiği kadarıyla Akçaabat'tan gelen aileler; Birinci (1940 ve 50'lerde Akçaabat'ın Şinik Köyünden gelip yerleşmiş geniş ve varlıklı bir
Kaynak: Uğurlu, Trabzon

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.