Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

giriftar ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

giriftar anlamı
sf. esk. Tutulmuş, yakalanmış.

"giriftar" için örnek kullanımlar

Devletin buhranlara giriftar olduğu bir zamanda Van'dan İstanbul'a giderek Medresetüzzehra projesini hükümete sunuyor.
Giriftar crises at a time when the state government from Van to Istanbul offers Medresetüzzehra project.
Kaynak: risaleajans.com
Düşman Söğüt'ten Yenişehir'e kadar güzergâhında tesadüf ettiği köyleri pek ziyade zarara giriftar etmiştir (uğratılmıştır). Köylülerin
Kaynak: Yeniköy, Bilecik
Düşman Söğüt'ten Yenişehir'e kadar güzergâhında tesadüf ettiği köyleri pek ziyade zarara giriftar etmiştir (uğratılmıştır). Köylülerin
Kaynak: Aşağıköy, Bilecik
Şiirin Tamamı : Zâlim yine bir zulme giriftar olur âhır: Elbette olur ev yıkanın hanesi viran: Ekser görülür çünkü ceza cins-i amelden:
Kaynak: Terkîb-i bend (Ziya Paşa)

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.