Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

giz ne demek?

 - 6 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

giz anlamı İng. secret Osm. sır Alm. Geheimnis Fr. secret
Kentsoylu tiyatrosunun «iyi kurulu oyun» anlayışında, seyirciye bildirilen, ama oyun kişilerinin bilmedikleri bir şey. Bu giz oyunun çözüm kesiminde aydınlanır.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

giz anlamı İng. secret Alm. Geheimnis Fr. secret
"İyi kurulu oyun" düzeninde yazılmış tiyatro yapıtlarında seyirciye bildirilen, ama oyun kişilerinin bilmediği sır. Bu giz (sır) konu içinde oyunun sonunda ortaya çıkar bakınız» iyi kurulu oyun.

Güncel Türkçe Sözlük

giz anlamı
(I) is. Sır: "O gün çözer gibi olmuştu Kütahya çinilerindeki dipdiri renklerin gizini." -N. Cumalı.
giz anlamı
(II) is. den. Yelken gemilerinde mizana direği denilen kıç direkte eğik duran bayrak sereni.

Kişi Adları Sözlüğü

Giz anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Erkek
Gizli tutulan şey, sır.

Türkçe - İngilizce

giz anlamı
isim
1) secret

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

gîz anlamı
Kız.

giz eş anlamlısı

sır
(I) is. 1. Bazı nesnelere parlaklık verme, dış etkilerden koruma, sızmalarını önleme vb. amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik: Küpün sırı dökülmüş. 2. Aynaların arkasına ve kaplama metal eşyanın yüzüne sürülen ince tabaka.
sır
(II) is. 1. Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey. 2. Aklın erişemediği, açıklanamayan veya çözülemeyen şey, giz, gizem: "Bu bahçede açılan her gonca / Sırlar açıyor yerden gökten." -T. Oflazoğlu. 3. Bir işin, bir şeyin dikkat, yetenek, deneyim ve sezgi yardımıyla kavranabilen en zor, en ince yanı. 4. Bir amaca ulaşmak için kullanılan, başvurulan özel ve gizli yöntem.
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.