Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

güden, (güdücü) ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Tarama Sözlüğü

güden, (güdücü) anlamı
Çoban.

"güden, (güdücü)" için örnek kullanımlar

Gündüz koyun güden Suna, geceleri ise bir restoranda hem çalıp hem şarkı söylüyor.
Put the Suna-making during the day, at night and steal a restaurant and singing.
Kaynak: takvim.com.tr
Anonim ve yarı anonim saldırıların yerini, daha net amaçlar güden, belli ve açık sonuç verecek siber atakları alacak.
Anonymous and semi-anonymous attacks, rather than pursuing clear objectives, clear and open to cyber-attacks will result.
Kaynak: kadinhaberleri.net
Ticaretin yanı sıra Tanzanya kültürünü tanıma amacı da güden gezide EGSİAD üyeleri iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
The purpose of trip-making, as well as the recognition of trade EGSİAD members of the culture of Tanzania conducted job interviews.
Kaynak: bugun.com.tr
ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akgerman da, hükümetin terör sorununu bitirme amacı güden İmralı görüşmeleri ve çözüm sürecine destek verdiklerini söyledi.
Chairman of the Board of Directors Akgerman ESİAD of the government aimed at ending the problem of terrorism the solution to support the process of negotiations and said that Imrali.
Kaynak: haberciniz.biz
Muhafazakârlık, var olan durumu koruma amacını güden düşünce tarzı. Toplumun değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal-kültürel
Kaynak: Muhafazakârlık
Fabl ya da Öykünce sonunda ders verme amacı güden, güldüren, düşündüren ve genellikle manzum öykülerdir. Genellikle hayvan ların ve bitki
Kaynak: Fabl
İzcilik; gençlere kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimi vererek, karakter ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacı güden
Kaynak: İzcilik
Pan-Cermenizm (Almanca: Der Pangermanismus), Almanca konuşan halkları tek bir idarî çatı altında toplama ülküsünü güden düşünsel ve
Kaynak: Pan-Cermenizm
2011 Türkiye genel seçimleri nde bağımsız adaylarla seçime katılma ve bu adayları destekleme amacını güden İşçi Partisi odaklı bir oluşum.
Kaynak: Cumhuriyet Güçbirliği
Avantaj futbolda fauller ya da çekme gibi hareketlerle rakibine karşı avantaj sağlamayı önlemek amacını güden kuraldır. Hakem , faulu yapan
Kaynak: Avantaj
Gençlik hakları, gençlerin sivil haklar ını genişletme amacı güden düşünce öbeğidir. Çıkış kaynağı; gençlik birlikleri ve kuşaklararası
Kaynak: Gençlik hakları
İyileştirme ve öğrenme amaçları güden tıbbi jimnastik ve eğitim jimnastiğiyse sanattan çok bilim ulamı içinde sayılmaktadır. İnsanın
Kaynak: Jimnastik
için bir geçiş aşaması demek olan Uluslararası Sovyet Cumhuriyetini yaratmak için" mücadele etme amacı güden uluslararası bir komünist örgüttü.
Kaynak: Komintern
bağımsız bir devlet kurma amacı güden Marksist -Leninist örgütün adıdır. 20 Ekim 2011 'de silahlı mücadeleye son verdiklerini açıklamışlardır
Kaynak: ETA
30 Aralık 1918 tarihinde İstanbul'da kurulan ve doğu illerinde şubeleri açılan bağımsız bir Kürt devleti kurulması amacı güden cemiyet.
Kaynak: Kürdistan Teali Cemiyeti
İngilizce herding sözcüğü "gütmek, güden" anlamlarına gelir TKC tarafından pastoral group olarak adlandırılır. İngilizce pastoral sözcüğü
Kaynak: Çoban köpeği
Halka okuma alışkanlığı kazandırma ve eğitme amacını güden ansiklopedik bir gazete idi. Bir çok ünlü Osmanlı gazetecisinin yetişmesinde
Kaynak: Tercüman-ı Hakikat
Edebiyata yeni değerler kazandırma amacını güden bu yarışmaya, sadece 30 yaşın altındaki şair ve yazarlar katılabilir. Ödül alanlar Şiir
Kaynak: Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri
Bunun temel işlevi, düşmanın savaş veya çatışmaya devam isteğini zayıflatmak ve savaşı sürdürmekteki kapasitesini azaltmak amacı güden
Kaynak: Psikolojik savaş
Komünist Partisi, bütün Yugoslavya'yı “Büyük Sırbistan” çevresinde yeniden birleştirme hedefini güden Çetnikler e göre, daha fazla destek gördü.
Kaynak: Yugoslavya Antifaşist Ulusal Kurtuluş Konseyi
Yemeğin adı, Macarcada "sığır güden kişi, çoban" anlamına gelir. 9. yy'da Macar çobanlar, sürüleri otlatmaya götürmeden önce yola çıkarken
Kaynak: Gulaş
Kişisel bir alacağın teminat altına alınması amacını güden ipotek için, yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere; mutlaka doğmuş, mevcut
Kaynak: Tutu (ekonomi)
Ekümeniklik, günümüzde genellikle, daha büyük bir dinî bir birliği ya da dinlerarası işbirliğini sağlama amacını güden girişimleri ifade
Kaynak: Ekümeniklik
Bu yanlış ve abartılı bilgiler halen bazı mühendislik kitaplarında propaganda amacı güden çalışmalar olarak sürmektedir. Her ne kadar
Kaynak: Pulse jet motoru

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.