Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

gümrükçü ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Gümrük Terimleri Sözlüğü

gümrükçü anlamı İng. Customs officer, customs agent Fr.Agent de douane, agent en douane, douanier
1. Gümrük memuru. 2. Gümrük işgüderi.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

gümrükçü anlamı İng. customs officer Fr. agent de douane, douanier
Gümrük görevlisi.

Güncel Türkçe Sözlük

gümrükçü anlamı
is. 1. Gümrük görevlisi. 2. Başkalarıyla ilgili eşyayı bir ücret karşılığında gümrükten çıkarma işini üzerine alan komisyoncu.

Türkçe - İngilizce

gümrükçü anlamı
isim
1) customs officer
2) revenue officer
3) landwaiter
4) gauger

"gümrükçü" için örnek kullanımlar

Kefe'de ise Han adına Müslümanlar'ın işine bakan bir Bas-kak ile bir Tamgacı (gümrükçü) bulunuyordu. Kırım yarımadasının yalı boyu bölgesi
Kaynak: Kırım Özerk Cumhuriyeti

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.