Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

güvercingiller ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

güvercingiller anlamı İng. pigeons Osm. hammâmiye Lat.Columbidae, Peris-teridae, columba: güvercin Alm. Baumtauben Fr. pigeons
Kuşlar (Aves) sınıfının, yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, güvercinler (Columbae) alt takımından, gagalarının kenarları düz, burun delikleri ortadan yarık olan bir zarla örtülü türleri olan bir familya.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

güvercingiller anlamı Lat.Columbidae Fr. colombidés, columbidés
(zooloji)

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

güvercingiller anlamı İng. pigeons Lat.columba Alm. Baumtauben Fr. pigeons
(Columbidae), (Lât. columba = güvercin): Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının güvercinler (Columbae) alt-takımına (bakınız») giren bir familyası. Gagalarının kenarları düz, burun delikleri ortadan yarık olan bir zarla örtülüdür. Çok türü ve ırkı vardır. Kaya güvercini (Columba livia), gök güvercin (C. oenas), tahtalı (C. palumbus) türleri en iyi bilinenleridir. (bakınız»).

Güncel Türkçe Sözlük

güvercingiller anlamı
ç. is. hay. b. Güvercin, kumru vb. kuşları içine alan geniş bir familya.

"güvercingiller" için örnek kullanımlar

Kumru, güvercingiller (Columbidae) familyasından park, bahçe ve ufak koruluklarda çiftler halinde yaşayan güvercin e benzer bazı kuş
Kaynak: Kumru
Geophaps, güvercingiller (Columbidae) familyasında sınıflanan bir kuş cins idir ve yalnızca 3 tür içerir: Geophaps plumifera -
Kaynak: Geophaps
Dodo ya da Mauritius dodosu (Raphus cucullatus), güvercingiller familyasından Mauritius 'da yaşamış ama 17. yüzyılın ikinci yarısı
Kaynak: Dodo
Kaya güvercini (Columba livia), güvercingiller (Columbidae familyasından gagası ince ve gaga dibinde beyaz renkli minik bir leke bulunan
Kaynak: Kaya güvercini
Üveyik (Streptopelia turtur), güvercingiller (Columbidae) familyasından et i için avlanan bir av kuş u türü . Bıldırcın gibi göçmen bir
Kaynak: Üveyik
Tepeli güvercin (Ocyphaps lophotes), güvercingiller (Columbidae) familyasında sınıflanan Ocyphaps cins inin içerdiği yegane türdür .
Kaynak: Tepeli güvercin
Kap kumrusu (Oena capensis), güvercingiller (Columbidae) familyasından bir güvercin tür ü. Özellikler: Küçücük serçe-boyutlarında bir
Kaynak: Kap kumrusu
Chalcophaps, güvercingiller (Columbidae) familya sında sınıflanan bir kuş cins idir ve yalnızca 2 tür içerir. Türleri: Türleri ve onların
Kaynak: Chalcophaps
Phaps, güvercingiller (Columbidae) familyasında sınıflanan bir kuş cins idir ve "bronz kanat" ortak adıyla anılan 3 türü içerir:
Kaynak: Phaps
Geopelia, güvercingiller (Columbidae) familyasında sınıflanan bir kuş cins idir ve beş tür içerir. Bu türler ve ilgili alt tür ler
Kaynak: Geopelia
Küçük kumru (Streptopelia senegalensis), güvercingiller (Columbidae) familya sından bir kuş tür ü. Özellikler: Uzun- kuyruk lu, ince bir
Kaynak: Küçük kumru
Büyük üveyik (Streptopelia orientalis), güvercingiller (Columbidae familyasından bir güvercin türü . Merkezi Sibirya 'da taigada yaşayan
Kaynak: Büyük üveyik
Gökçe güvercin (Columba oenas), güvercingiller (Columbidae) familyasından bir güvercin tür ü. Avrupa ve batı Asya sahasının kuzey
Kaynak: Gökçe güvercin
Tahtalı (Columba palumbus), güvercingiller (Columbidae) familyasından uzun kanatlı, uzun kuyruklu, iri ve güzel bir güvercin tür ü.
Kaynak: Tahtalı (kuş)
Henicophaps, güvercingiller (Columbidae) familyasında sınıflanan bir kuş cins idir ve yalnızca 2 tür içerir: Henicophaps albifrons -
Kaynak: Henicophaps

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.