Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

hemze ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

hemze anlamı İng. glottal catch, stop Osm. hemze Alm. Stoss, Schliessabsatz, Knacklaut Fr. coup de glotte
(Derleme., gırtlak kapama fonemi, gırtlak çarpması) Ciğerlerden gelen havanın gırtlağa çarpıp kesilmesiyle meydana gelen ses. Bu ses özellikle Arapçada vardır: Reis (re's) , neşe (neş'e) , mesele (mes'ele) , memur (me'mur) örneklerinde olduğu gibi.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

hemze anlamı Fr. hamza
Arapçada gırtlaktan çıkarılan ve ırlak dediğimiz gırtlak kapağının birden bire kapanmasıyla meydana gelerek bir çarpış etkisini veya sesin ansızın kesilmesi etkisini yapan ses. Buna IRLAK ÇARPISI veya IRLAK VURGUSU (Choc glottal ou Coup de glotte, Stod /Danca/, Stop /tng./, Stoss /Alm./) da denir. bakınız» gırtlak kapantısı.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

hemze anlamı İng. glottal catch, stop Alm. Knacklaut, Schliessabsatz, Glottisschlag Fr.coup de glotte
Ciğerlerden gelen havanın gırtlağa çarpması ve ses tellerindeki açılıp kapanma yüzünden hava akışının birdenbire engellenmesiyle oluşan kesintili ses. Türkçede bulunmayan ve Arapçada (:) işareti ile karşılanan bu ses, arasıra dilimize Arapçadan geçmiş be's, mebde', mes'ele, mes'ûl, neş'e, hey'et gibi kelimelerde göze çarpar. Ancak, söyleyişteki zorluk dolayısıyla bu kelimeler ya yerlerini Türkçe karşılıklara bırakmış yahut da araya bir ünlü eklenerek veya hemze atılarak genellikle beis, mebde, mesele gibi şekillere dönüştürülmüştür.

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

hemze anlamı
Azerbaycan Türkçesi: hämzä; Türkmen Türkçesi: hemze; Gagauz Türkçesi: knaklaut ~ laringal konsonu;Özbek Türkçesi: hamza; Uygur Türkçesi: hämzä; Tatar Türkçesi: xämzä ~ laringal' tartiq; Başkurt Türkçesi: hämzä;Kmk: hamza ~ Tamak awaz; Krç.-Malk.: hamza; Nogay Türkçesi: hamza; Kazak Türkçesi: hamza;Kırgız Türkçesi: hamza; Alt:: hamza; Hakas Türkçesi: hamza; Şor Türkçesi: hamza; Rusça: hamza

Güncel Türkçe Sözlük

hemze anlamı
is. Gırtlakta, ses tellerinin birbirine yapışması sonucu havanın akışını birdenbire engellemesiyle oluşan ve bir kesinti izlenimi veren ünsüz: Rey (re'y), neşe (neş'e), mesele (mes'ele).

"hemze" için örnek kullanımlar

En fazla Çin, İran ve Afganistan'da kullanılan Kazak Arap alfabesinde 29 harfin yanı sıra yüksek hemze ٴ, ve la لا bağlama harfi bulunur.
Kaynak: Kazak alfabesi
Mahreç - Fonetik: ع sesi Elif (hemze) sesinden tamamen farklıdır. Karıştırmamak gerekir. Bu sesin Türkçe de karşılığı Â sesi olmasına
Kaynak: Ayn (harf)
fetha (üstün), açık yeşil - kesra (esre)br /kırmızı - damma (ötre), kahverengi - sükûn br /mavi - teşdid (şedde), mor - hemze
Kaynak: Hareke
Alfabe: ﺀ | — | hemze | ˀ | ', a, e, i, u, ü | ﺏ | ﺐ | ﺒ | ﺑ | be | b, p | b | ﭖ | ﭗ | ﭙ | ﭘ | pe | p | p | ﺕ | ﺖ | ﺘ | ﺗ | te | t | t |
Kaynak: Eski Anadolu Türkçesi
Harfler: ﺀ | — | hemze | ', a, e, i, u, ü | ﺏ | ﺐ | ﺒ | ﺑ | be | b | ﭖ | ﭗ | ﭙ | ﭘ | pe | p | ﺕ | ﺖ | ﺘ | ﺗ | te | t | ﺙ | ﺚ | ﺜ | ﺛ | se
Kaynak: Osmanlı alfabesi
Arapçadan geçen sözcüklerdeki hemze ve ayın'ın sesleri yoktur. Sözcük sonunda b, c, d, g sesleri bulunmaz. Bir sözcükte üç ünsüz yan yana
Kaynak: Türkçe dilbilgisi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.