Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

hıra ne demek?

 - 1 sözlük, 9 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

hıra anlamı
Yağda kavrulmuş un çorbası, bulamaç.

Balkı *Ilgın -Konya

hıra anlamı
1. Cılız, çelimsiz, sıska: Bu çocuk hıra. 2. Kimsesiz çocuk. 3. Küçük (çocuk için): Ali Ağa'nın hıra oğlu. 4. Ortanca (çocuk). 5. Obur, çok yiyen (kimse). 6. Dertli (kimse). 7. Ağır hareketli, tembel: Hıra adam fazla yol yürüyemez.
hıra anlamı
Ürün.

Uluşiran *Şiran -Gümüşhane

hıra anlamı
Frengi çıbanı.

*Bartın -Zonguldak
-Kastamonu

hıra anlamı
Hatmi çiçeği.

-Erzurum
*Ağın, *Keban -Elâzığ
-Urfa
-Maraş
Çöplü *Gürün -Sivas

hıra anlamı
Herhangi bir nedenle değerini kaybetmiş şey.

-Rize

hıra anlamı
Hırka.

-Ankara

hıra anlamı
Oğlak.

Koçak *Ulukışla -Niğde

hıra anlamı
Hatmi; hindiba. || hıra çiçeği: bu bitkilerin çiçeği ki, kaynatılarak içildiğinde öksürüğe iyi gelir

Erzurum

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.