Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

hidrojen bağı ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

hidrojen bağı anlamı İng. hydrogen bond
Genellikle oksijen ve azot gibi negatif elektrik yüklü atomlarla diğer bir negatif yüklü atomlara kovalent olarak bağlanmış hidrojen atomları arasında oluşan ve koparılması için 4-5 kcal/mol enerji gereken kimyasal bağ.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

hidrojen bağı anlamı İng. hydrogen bond Alm. Wasserstoffbindung Fr. liaison hydrogène
Herhangi bir atomun, hidrojen atomu ile elektron ortaklaşması yaparak oluşturdukları görece güçsüz bağ.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

hidrojen bağı anlamı İng. hydrogen band
Oksijen veya azot gibi bir elektronegatif atom ve bir hidrojen atomu arasındaki zayıf bir elektrostatik çekimle oluşan bağ.

Kimya Terimleri Sözlüğü

hidrojen bağı anlamı İng. hydrogen bond Alm. Wasserstoffbindung, Wassestoffbrücke Fr. liaison d'hydrogéne
F, O, N gibi elektronegatifliği yüksek atomları içeren polar bileşiklerde (HF, H2O, NH3, vs.), pozitifleşmiş H atomunun, diğer molekülün ortaklanmamış elektron çifti ile köprü oluşturması esasına dayanan bir çekim kuvveti. Hidrojen bağı, kovalent bağın %10'u kadar etkili olduğu halde, bileşiklerin erime noktası, kaynama noktası, kristal yapısı, çözünürlük gibi özelliklerini belirler; selüloz ile bileşiklerin bağlanmasında, kağıt endüstrisinde, DNA'daki adenin-urasil bağlanması gibi birçok biyokimyasal kompleks yapılarda önemli rol oynar.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.