Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

hileci ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

hileci anlamı
sf. Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr, dolmacı.

hileci eş anlamlısı

hilebaz
sf. (hi:lebaz) esk. Hileci.
hilekâr
sf. (hi:lekâr) Hileci: "Münafık, hilekâr, mürai bir adam olarak şöhret almışsınız." -E. E. Talu.

"hileci" için örnek kullanımlar

Flimnap: Lilliput ülkesinin açıkgöz, hileci ve kıskanç hazine yöneticisi. Reldresal: Lilliput'un "özel işler bakanı", Gulliver'in arkadaşı
Kaynak: Gulliver'in Gezileri
Değerlendirme: İnatçı, hileci ve güçsüzdü. Ayrıca bakınız : I. Ahmet Duraklama Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi Kaynakça : Dış bağlantılar
Kaynak: Boşnak Derviş Mehmed Paşa
akasya ağaçlarından yararlandıklarından bu tür karınca türleri çoğu zaman 'hileci', 'sömürücü', 'hırsız' veya 'asalak' olarak nitelendirilirler.
Kaynak: Birlikte evrim
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.