Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

acı su ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

acı su anlamı İng. brackish water
Sert su.

BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

acı su anlamı İng. brackish water Osm.ab-ı şur Alm.Brackwasser Fr. eau saumâtre
Tuzluluk derecesi bakımından deniz suyu ile tatlı su arasında kalan ve pek yararlanılamayan sular.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

acı su anlamı İng. brackish water
1. İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya kaynak suyu. 2. Tatlı su ve deniz sularının karışım alanındaki %o5-18 arasında tuzluluğu olan su.

Güncel Türkçe Sözlük

acı su, -yu anlamı
is. hlk. İçindeki minerallerin etkisiyle tadı sert olan kuyu veya pınar suyu: Acı su sabunu köpürtmez.

Kimya Terimleri Sözlüğü

acı su anlamı İng. brackish water Alm. brockiges Wasser
Klor içeriği 2,00 ppm'den fazla olan tuzlu su. Normal deniz suyundan daha az tuzluluğa sahip, fakat içme suyundan daha fazla tuzluluğa sahip su. Tuz oranı 1000 kısım suda 30-0,5 kısım tuz arasında değişir.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.