Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ıhmak ne demek?

 - 3 sözlük, 7 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

ıhmak, -ar anlamı
(nsz) hlk. Deve çöküp oturmak.

Tarama Sözlüğü

ıhmak anlamı
(Deve) çökmek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ıhmak anlamı
1. Deve çökmek, oturmak. 2. Üzüntü ve şaşkınlıktan oturup kalmak. 3. Bir şeyin üstüne abanmak, çullanmak.
ıhmak anlamı
Anlaşmak, uyuşmak.

Çepni *Gemerek -Sivas
*Ermenek -Konya

ıhmak anlamı
İyi ve çok olmak: Bu sene armutlar iyi ıhmış.

Yukarıseyit *Çal -Denizli
Çanıllı *Ayaş -Ankara

ıhmak anlamı
1. Hasta iyileşmek. 2. İyi olamamak, düzelenıemek. 3. Zayıf, güçsüz kalmak. 4. Bitki canlanmak, dirilmek.
ıhmak anlamı
(deve) Dizlerini bükerek çökmek, oturmak

Adana, Osmaniye

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.