Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

angara ne demek?

 - 1 sözlük, 2 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

angara anlamı
Angarya, ücretsiz ve isteksiz gördürülen iş.

Bekilli *Çal -Denizli

angara anlamı
Ankara

Kırşehir

"angara" için örnek kullanımlar

Angarya, (Yunanca aggareia, zorunlu posta hizmeti; ἄγγαρος, 'zorla taşıma'dan türetilmiş; o da Farsça angara, 'haberci'den kaynaklanır),
Kaynak: Angarya (Roma hukuku)

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.