Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ilerlemek ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

ilerlemek anlamı
(nsz) 1. Bulunduğu yerden daha ileriye gitmek, yol almak: "Vapur durmadan düdük çalarak ilerliyordu." -H. E. Adıvar. 2. Vakit geçmek: "Mevsimin ilerlemiş olmasına karşın hâlâ direnen bir iki gelincik ve papatya..." -O. Rifat. 3. Daha güçlü, daha etkili duruma gelmek: Ahbaplık ilerledi. Hastalık ilerledi. 4. Daha iyi, daha yüksek bir düzeye, aşamaya erişmek, gelişmek, terakki etmek.

Türkçe - İngilizce

ilerlemek anlamı
fiil
1) progress
2) proceed
3) advance
4) move on
5) move
6) go forward
7) improve
8) forge ahead
9) make progress
10) develop
11) go along
12) go ahead
13) go on
14) make headway
15) push on
16) keep going
17) gain
18) run on
19) get along
20) make one's way
isim
1) make progress

ilerlemek eş anlamlısı

gelişmek
(nsz) 1. biy. Büyüyüp boy atmak, yetişmek, neşvünema bulmak: "Çalı süpürgeleri bir türlü ağaç hâline gelemeden ama ağacı taklit edercesine gelişir." -S. F. Abasıyanık. 2. İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, inkişaf etmek. 3. hlk. Şişmanlamak.
terakki etmek
ilerlemek: "Velhasılıkelam, spor terakki ediyor bizde!" -N. Hikmet.

"ilerlemek" için örnek kullanımlar

Whimsie Woods dünyasına geçiş yapmak için ilerlemek zorundayız.
We have to proceed to make the transition into the world of Whimsie Woods.
Kaynak: shiftdelete.net
7' Semih soldan ilerlemek istedi, Şener araya girdi ve Fenerbahçe korner kazandı.
7 'Semih wanted to move from the left, Doctor intervened and Liverpool won a corner.
Kaynak: haberedikkat.com
Almanya'da oyunculuk konusunda ilerlemek daha mı zordu, neden İstanbul'a geldiniz?
Germany is more difficult to advance in acting, why you have come to Istanbul?
Kaynak: hurriyetaile.com
İyi bir başlangıç yapıp adım adım ilerlemek istiyoruz.
A good start and would like to proceed step by step.
Kaynak: haber3.com
Trafik sıkışıklığı yol ağının kullanımının artması sonucu, daha yavaş hızlarla ilerlemek, daha uzun süre yolculuk etmek ve sıra beklemek
Kaynak: Trafik sıkışıklığı
Edebiyat ve tarih alanında ilerlemek için hukuk öğrenimini yarıda bıraktı. 1909'da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. Şiirlerini 1913'e
Kaynak: Mehmet Fuad Köprülü
Bu yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen Şahin, 15 yaşında radikal bir karar alarak Hatay'dan ayrıldı. Çevre illerde başlayan iş
Kaynak: Selami Şahin
Mareşal, birlikleriyle batı yönünde muharebe ederek ilerlemek ve Amerikan birliklerine teslim olmak niyetinde olduğunu bildirmişti.
Kaynak: Ferdinand Schörner
Kendilerini yeterince iyi bulmadıkları için kimseden şarkı almazlar ve her şeyi kendileri düzenleyerek ilerlemek isterler. Grubun ismi
Kaynak: Good Charlotte
Mayıs 1104'te Harran 'ı kuşatarak Musul yönünde ilerlemek suretiyle Bağdat'ı fethetmek isteyen Haçlılarca yönetilen Urfa Kontluğu 'nun
Kaynak: Sökmen Bey
Harekâtın amacı, Alman Güney Ordular Grubu 'nun 4. Panzer Ordusu 'nu yenilgiye uğratarak Bug Nehri 'nin güneyine ilerlemek ve Kiev 'i
Kaynak: Jitomir-Berdiçev Taarruzu
Mesleğinde ilerlemek için 1911 yılında gittiği İngiltere Bristol Uçak Fabrikası'nda aldığı havacılık eğitiminden dönünce yüzbaşılığa
Kaynak: Tayyareci Fethi Bey
sanatına katkısı olabilecek her uğraşıya açan Öykü bu niteliğiyle öykü yolunda ilerlemek isteyenlerin dergisi olmayı amaçladığı belirtildi.
Kaynak: Öykü (dergi)
Kerteriz seyir yapılması gereken her türlü faaliyette (denizcilik, spor, askerlik) doğru rotada ilerlemek için kullanılır. Yaygın
Kaynak: Kerteriz
ve büyük kısmının imha edilmesiyle sonuçlandı ve Kızıl Ordu'ya Doğu Avrupa içlerinde ilerlemek yönünden stratejik bir elverişlilik sağladı.
Kaynak: 2. Yaş-Kişinev Taarruzu
Şirket yakın zaman içerisinde global bir marka olma yolunda ilerlemek amacıyla ürünlerini Avrupa 'da da satışa sunmak için çalışmalar
Kaynak: Infiniti
Medawar 'ın bir bilim insanının hayatının nasıl olduğunu ele aldığı, bu yolda ilerlemek isteyen gençlere bilgi sağlamayı amaçladığı kitabıdır.
Kaynak: Genç Bilimadamına Öğütler
Top ateşiyle çokca dövülmüş arazide ilerlemek zor oluyordu ve ancak Mark I ile FT-17 tankları gibi çok hareketli tanklar bunun
Kaynak: I. Dünya Savaşı tankları
Sonuçta harekât amacı, Mısır içlerinde ilerlemek ve karşılaşılan İngiliz ve müttefiki kuvvetlere taarruz etmek olarak belirlenmiştir
Kaynak: İtalyan Mısır taarruzu
Fokgillerden farklı olarak Denizayısıgillerin yüzgeçleri karada ilerlemek için de kullanışlıdır. İyi gelişmiş kaslara sahip olan ön
Kaynak: Denizaslanıgiller
Onlara göre Kızıl Ordu'nun büyük kısmını bu şekilde imha etmeden Rusya içlerine ilerlemek, göze alınmaması gereken riskler getirecekti.
Kaynak: Barbarossa Harekâtı
Leonidas'ın planı, Termopylae üzerine yürürken geçtiği yerlerden de olabildiğince asker alarak ilerlemek ve esas Sparta Ordusu gelene
Kaynak: Termopylae Muharebesi
Bu durumdan istifade eden ve Moğolistan 'da egemenliği ellerine geçirerek hem Çin istikametinde hem de Doğu Türkistan yönünde ilerlemek
Kaynak: Abdürreşid Han

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.