Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ilme ne demek?

 - 4 sözlük, 13 sonuç.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

ilme anlamı
1. Halıyı oluşturan düğümlerden her biri. (Beyköy *Şarkikaraağaç, Gönen -Isparta; Yeşilova *Aksaray, *Bor -Niğde; *Bünyan -Kayseri) 2. Kalın urgandan yapılan düğüm. (Yayla, İnönü -Eskişehir)

Güncel Türkçe Sözlük

ilme anlamı
is. İlmek işi.

Tarama Sözlüğü

ilme anlamı
1. Teğel.
ilme anlamı
1. Teğel. 2. İlmik, düğüm, iğreti düğüm.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ilme anlamı
1. Halı ya da dokuma dokunurken atılan düğüm, ilmek: Bu halının bir sırasında 600 ilme var. 2. Halıya düğümlenen renkli iplerin her biri.
ilme anlamı
Tarla sürerken sabana takılan taş, kaya vb. şeyler.

Sücüllü *Yalvaç -Isparta
Güney *Yeşilova -Burdur
Alibey, Alpanos *Seyitgazi -Eskişehir
*Kurşunlu, Saray -Çankırı
Düzağaç -Malatya
*Göksun, Önsen -Maraş
iğdeli *Gemerek, Kıbrıs -Ankara
Derinkuyu -Nevşehir

ilme anlamı
Suyun buzlaşmaya başlamış durumu.

Küçükkabaca *Uluborlu -Isparta

ilme anlamı
Diken; zerdali, erik vb. meyvelerin dikeni.

Ağlasun, Honaz ve çevresi, İlaman -Denizli

ilme anlamı
1. Yırtma, parçalama. 2. bakınız» ilmek(I)-1. 3. İtme.
ilme anlamı
Dikme.

Yukarıseyit *Çal -Denizli
Limasol -Kıbrıs

ilme anlamı
Dokunmak, değmek, rastlamak

-Uşak
*Boyabat -Sinop

ilme anlamı
Tarlada sabana takılan taş, ağaç kökü vb.

Poyrazlı *Çal Denizli

ilme anlamı
Düğüm.

*Kula Manisa
*Güdül Ankara

"ilme" için örnek kullanımlar

İlme ve alime, kültürü farklı da olsa değer veriyor, bu yolda onun fikirlerine ihtiyaç duyuyor.
Science and buying, even if a different value is culture, it needs on the road to his ideas.
Kaynak: yenimesaj.com.tr
Gördes düğümü, çift düğüm ya da kapalı ilme, Manisa 'nın Gördes kazasında kullanıldığından bu ismi alan, Türkiye'de halı dokuma larda
Kaynak: Gördes düğümü
Savaşları 'na götürdü; Rönesans sanatının büyük koruyucusu; ve bilimsel devrimin tohumlanmasına yardım eden büyülü sanatlara ve ilme düşkünlük.
Kaynak: II. Rudolf (Kutsal Roma İmparatoru)
Bundan sonra kendisini tümüyle ilme verip çalışmalarına devam etmiştir. Gelenbevi, eski yöntemle problem çözen son Osmanlı matematikçisidir
Kaynak: Gelenbevi İsmail Efendi
ipek, floş iplerinin değişik tekniklerle, ilme bağlanıp, üzerine atkı ipliği kirkitle sıkıştırılmak suretiyle dokunan havlı yüzlü dokumadır.
Kaynak: Dokuma
Çok kültürlü, meraklı ve ilme düşkün olan Dom Pedro, Avrupa, Amerika ve Ortadoğu ya seyahatler yaptı, 1876'da Lübnan 'ı ziyaret etti.
Kaynak: II. Pedro (Brezilya)
Talebesi olan Atâî, Şakâyık Zeylinde onun hakkında; “Doğru, çalışkan, ilme ve kültüre son derece düşkün, geniş bilgili, cömert, iyi
Kaynak: Azmizade Haleti
"Kasımuşağı halıları"nın dokunuşu sırasında Turkbaf ilme (Gördes Düğümü - yün iplik iki eriş iplikçik etrafında geçinerek eriş ipliklerin
Kaynak: Kasımuşağı halıları
Bigadiç'e Özgü Değerler : 1 cm'sinde 30-35 ilme bulunur. İlme düğümleri Türk Düğümü (Gördes ) çok sağlam atıldığından halıların ömrü çok
Kaynak: Bigadiç
Tarih: Bu sayede ilme teşvik edilmiş olunur. Cemaat para toplayarak kazanlar kaytanılır. Zengin aileler kendi yaptıkları yemekleri merasim
Kaynak: Türk kültüründe Nevruz
Elmalı'ya çok uzak olmaması dolayısıyla köyde ilme saygı duyulmaktadır. Köy nüfusuna kayıtlı olup Antalya'da yaşayan çoktur.
Kaynak: Pirhasanlar, Elmalı
kurganından çıkartılan Hun halısı 1.89x2 m ebadında halen Leningrad Hermitaj müzesinde bulunmaktadır. Halı üzerinde 1.250.000'luk ilme mevcuttur.
Kaynak: Pazırık Halısı
Zengin bir ailede büyüyen Küplüceli'nin ilme olan tutkusu küçük yaşlarda fark edilip ve evinde dönemin ünlü müderrislerinden ders almıştır.
Kaynak: Küplüceli Öznur
bölgelere giderek oradaki insanların eğitimi ile uğraşmışlar onlara İslam'ı anlatmışlar kısacası kendilerine ilme eğitime islama adamış insanlar.
Kaynak: Karaabdal, Ladik
İslam'ın ilme karşı olduğu, Arap milletinin de doğası gereği metafizik ilimlere karşı meylinin bulunmadığı iddiasını Arapça bir makale ile
Kaynak: Cemaleddin Afgani
Cumartesi günleri kız evinde çeyiz ilme denilen gelenek günümüzde yoktur. Kızın çeyizleri davul-zurna eşliğinde kızlar tarafından kalın
Kaynak: Bebekli, Kula
Yani bir metre karede 90.000 den 160.000'e kadar ilme yerleşir. Şu halılarda havların yüksekliği 6 mm'den 10 mm'ye kadardır. Kaynakça
Kaynak: Karabağ halıları
Böylece ilme ve kültüre olan saygı ve bağlılığını göstermiştir. Bu medresede verecek müderrislerin ve okuyacak talebenin yaşamlarını
Kaynak: I. Mengli Giray

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.