Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

irşat ne demek?

 - 3 sözlük, 4 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

irşat, -dı anlamı
is. (irşa:dı) esk. Doğru yolu gösterme, uyarma.

Kişi Adları Sözlüğü

İrşat anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Erkek
Doğru yolu gösterme, uyarma.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

irşat anlamı
Çirkin, suratsız.

*Yalvaç -Isparta
İçeri *Çumra -Konya

irşat anlamı
Çirkin.

Afyon

irşat eş anlamlısı

uyarma
is. 1. Uyarmak işi, ihtar, tembih: "Birinin çıkıp onu uyarmasına, nasıl göründüğünü söylemesine ihtiyacı vardı." -E. Şafak. 2. biy. Bir duyu organını, bütün bir sinir düzenini, kendi dışındaki bir nesne veya durumun bir tepkide bulunmaya yöneltmesi.

"irşat" için örnek kullanımlar

Hubyar Sultan Türkistan'dan (Ortalık Asya dan) Anadolu'yu irşat etmek üzere önce Antalya bölgesine ,sonra VARAY,a (Amasya Çengel den Tekeli
Kaynak: Hubyar Sultan
Murad-ı Veli'nin 12. yüzyıl da yaşadığı, muhitinde islamiyetin yayılması için çalıştığı, arzu edenleri tenvir ve irşat ettiği anlaşılmaktadır.
Kaynak: Hacı Murad-ı Veli
ilim ışığı ile etrafındaki Oymaklara ve etrafındaki diğer Oğuz boyu na mensup halka örnek olmuş, onları irşat ederek halkına yol göstermiştir.
Kaynak: Koçkar Ata
Seyyid Cemaleddin, Kirazlı Mescid ve Beyazid camiilerinde kıymetli vaaz ve hutbeleri ile uzun seneler İstanbul halkını irşat etmiştir.
Kaynak: Seyyid Cemaleddin
Ben ömrümü vakfettiğim bu diyar insanları içinde irşat vazifemde kalmaya naçiz şahsımdan vatanıma daha tatminkar olacağım kanaatindeyim.
Kaynak: Hasan Fahri Polat
İnisiyasyon denilen eğitim, İslam geleneğinde, genel olarak “tedris, irşat” olarak ifade edilmekle birlikte, inisiyasyon sözcüğünün özel
Kaynak: İnisiyasyon
Bazı bilgiler Hıdır Abdal Sultan'ın, tekkesini kurmasından sonra onlarca insanı irşat ettiği ve böylelikle Alevi inancının bu bölgede
Kaynak: Ocak, Kemaliye
Belkıs hakkında haber getiren (Kuran 27:22-27) ve Süleyman'ın irşat mektubunu Belkıs 'a ulaştıran (Kuran 27:28-29) kuş olarak anılmaktadır.
Kaynak: İbibik
Rabbani, onlarca mürşit yetiştirip Hindistan'ın değişik bölgelerine göndererek halkı irşat ettirdi. Ehl-i Sünnet inancıyla yaşayıp yeni
Kaynak: Ahmed Sirhindi
Hem talebe yetiştirmiş, hem de manevi terbiyesine girmiş müritlerini irşat ederek günlerini geçirmiştir. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın
Kaynak: Şeyh Hamdullah
Veli olan kişi bir tarikatın şeyhi ise aynı zamanda o tarikatta irşat görevini yapan bir mürşid 'tir. Dini dayanaklar : Kur'an 'da "Bilesiniz
Kaynak: Evliya
anlaşılan ;O'nun biryerde yerleşip oturması ama sayısız yerde çerağının yanması çevresini aydınlatılması ,çevresindeki insanları irşat etmesidir.
Kaynak: Karaköy, Akhisar

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.