Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

iskele ne demek?

 - 9 sözlük, 13 sonuç.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

iskele anlamı İng. scaffold, scaffolding Alm.Baugerüst Fr. échaufaudage de peintre
(Resim, Mimarlık) Yapılarda yüksek bölümlerin yapılması için kereste ya da demir çubuklarla kurulan çatma; yapı iskelesi de denir. Örn. ayrık iskele, çıkma iskele, asma iskele, salıncak iskele. 2. Duvar ve tavanlara resim yapabilmek için kurulan iskele.

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

iskele anlamı İng. grid, catwalk, fly-bridge, flying bridge, lighting bridge (gantry), bridge, gallerf, gantry Alm. Laufkatze, Laufsteg, Gitterdecke, Arbeitsbrücke, Beleuchtungsbrücke, Beleuchterbrück
Sinem./TV. Düzlüklerde, ışıkların yerleştirilmesi ve ışıkçıların dolaşabilmesi için tavana yakın yükselikte duvarı çepeçevre saran çıkıntı.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

iskele anlamı İng. larboard, seaboard
1. Geminin sol yanı. 2. Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış denize doğru uzanan yer.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

iskele anlamı İng. Cat-walk Alm. Arbeitsbrücke Fr.passarelle
Sahne işçilerinin ve ışık uzmanlarının çalıştığı sahne iskelesi.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

iskele anlamı
(I) [isdel, isgemi, iskembe, iskembi -2, ismeki, istol]: Sandalye. (*Aksaray - Niğde.) [isdol] : (Eşmeyazı -Kars) [isgemi] : (Kırçiçeği *Susuz -Kars) [iskembe] : (Meyvebükü *Güdül -Ankara) [iskembi -2] : (Güllüce *Gümüşhacıköy -Amasya) [ismeki] : (Deliilyas *Şarkışla -Sivas) [istel] : (Küllük *Iğdır -Kars)
iskele anlamı
(II) Sebze bahçesinde yapılan büyük karık. (Başkışla *Karaman -Konya)

Güncel Türkçe Sözlük

iskele anlamı
is. (iske'le) 1. Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer: "Vapurdan indi, iskeleye çıkar çıkmaz etrafına bakındı." -S. F. Abasıyanık. 2. Kıyıya yanaşan deniz aracına doğru uzatılan eğreti küçük köprü veya gemiye çıkmayı sağlayan merdiven: "Oturduğu yerden kalkıyor, iskele zincirine uzanan eli, iskele tabanına basan ayağı, kendini çekiyor yukarı." -Z. Selimoğlu. 3. Vapur uğrağı olan şehir veya kasaba. 4. İçerilerde bulunan bir yerin kendine en yakın olan deniz taşıtı uğrağı veya demir yolu durağı: Mudanya, Bursa'nın iskelesidir. 5. Yapıların dışında sıvama, boyama veya onarım için keresteden kat kat kurulan, çalışma sırasında üstüne çıkılan çatkı. 6. Geminin sol yanı. 7. sin. ve TV Işıkların yerleştirilmesi, ışıkçıların dolaşabilmesi için stüdyolarda tavana yakın yerde duvarı çepeçevre saran çıkıntı.

Türkçe - İngilizce

iskele anlamı
isim
1) pier
2) scaffolding
3) scaffold
4) port
5) quay
6) wharf
7) landing
8) seaport
9) landing stage
10) gangway
11) staging
12) stage
13) larboard
14) dockage
15) landing place
16) gangboard
17) stopping place

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

iskele anlamı İt..scala
1. Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer: § "... bunlar gelir gelmez aza çoğa bakmayıp hemen pazarlığı keserek meddahın dahi eline birkaç altın sıkıştırdıktan sonra esirci ile beraber Üsküdar'ın büyük iskelesine indi." -Ahmet Midhat Efendi, Dünyaya İkinci Geliş, 10. § "Bu yer vapurun iskeleden yana tarafı idi." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, 98. § "Kaptanın evvelce haber verdiği cihetle vapurdan rıhtıma uzatılmış iskelenin medhalinde biri iskemleye oturmuş..." -Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri II, 122. § "Anlaşıldı mı efendim, istikamet Yemiş İskelesi, marş marş herifleri denize mi dökeceğim." -Reşat Nuri Güntekin, Yaprak Dökümü, 37. § "Yarın saat birde... İskelede." -Peyami Safa, Sözde Kızlar, 117. § "Mermerli'de veya iskelede, deniz kenarlarında vakit geçiriyorlardı." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, 30. § "ilk defa olarak serbest çıktım. Araba ile vapur iskelesine indik." -Ziya Gökalp, Ziya Gökalp'ın Mektupları, 432. § "Silifke Taşucu iskelesinde indirmiş, sonrada onların denizle ilişkisini kesip, bir Tarsus çiftliğine götürmüştü" -Adalet Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar, 19. § "Ertesi sabah iskeleden vapura binerken Sultan Hamid'in hususi tabiplerinden ve yakınlarından Mukim Paşa'ya tesadüf etti." -Ahmet Rasim, Muharrir Bu Ya, 357. § "İskeleye son ayak basan bendim. "-Necip Fazıl Kısakürek, O ve Ben, 80. § "Hatta sonunda filikayla kıyı arasında cesetlerde bir iskele olmuştu."-Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 94. § "Adapazarı'nda bir sokağın adı "Sait Faik Sokağı" olacakmış, İstanbul'da Burgaz adasının iskele meydanına da "Sait Faik Meydanı" denecekmiş, bunlara sevindim, çok iyi." -Nurullah Ataç, Dergilerde Deneme, 210. 2. Kıyıya yanaşan deniz aracına doğru uzatılan eğreti küçük köprü veya gemiye çıkmayı sağlayan merdiven: § "Yolda bazen iskelelere rastlıyor, herhâlde korkudan olacak, onları görünce büyük bir azimle yürümeye devam ediyorduk." -Buket Uzuner, Uzun Beyaz Bulut (Gelibolu), 73. 3. Vapur uğrağı olan şehir veya kasaba. 4. İçerlerde bulunan bir yerin kendine en yakın olan deniz taşıtı uğrağı veya demir yolu durağı. 5. Yapıların dışında sıvama, boyama veya onarım için keresteden kat kat kurulan, çalışma sırasında üstüne çıkılan çatkı. 6. Geminin sol yanı. 7. sin. Işıkların yerleştirilmesi, ışıkçıların dolaşabilmesi için stüdyolarda tavana yakın yerde duvarı çepeçevre saran çıkıntı.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

iskele anlamı
Yüklük.

-Urfa

iskele anlamı
(< İt. scala) iskele
iskele anlamı
İskele

Doğu Trakya

iskele anlamı
Merdiven

Ordu

"iskele" için örnek kullanımlar

Örneğin, İskele'deki okulların 50 metre ilerisinde baz istasyonu var.
For example, the pier at the base station 50 meters from the schools there.
Kaynak: kibrisgazetesi.com
Kalyoncu ve UBP İskele Milletvekili Ahmet Zengin katıldı.
Rich joined UBP deputy Ahmet Kalyoncu pier.
Kaynak: kibrispostasi.com
Tarihi Emek Sineması'nı yıkmak için iskele kurdular.
History of cinema to break down the scaffolding set up labor.
Kaynak: skyturk360.com
Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan kadınlar da Yonca Evcimik ile birlikte dans etti.
Women gathered in Kadikoy danced with Clover Evcimik.
Kaynak: skyturk360.com
İskele, deniz taşıtlarının sol tarafını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. maksadıyla kırmızı renkte iskele borda feneri kullanılır.
Kaynak: İskele (gemi)
Günümüzde Beşiktaş -Kadıköy vapur seferlerinin yapıldığı iskele, 1913'te Şirket-i Hayriye tarafından mimar Ali Talat Bey'e
Kaynak: Beşiktaş İskelesi
Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi, Beşiktaş - Kadıköy seferlerinin yapıldığı iskele binası. Türkiye nin geçirdiği kimlik
Kaynak: Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi
Haydarpaşa İskelesi, İstanbul 'un Anadolu Yakası 'nda bulunan tarihî bir iskele binasıdır. Mimarı Vedat Tek 'tir. İstanbul'u demiryoluyla
Kaynak: Haydarpaşa İskelesi

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.