Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

istek kipi ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

istek kipi anlamı İng. optative Osm. iltizami sıygası Alm. Optativ Fr. optatif
(Derleme.. temenni, dileklik) İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi. Türkçede bu kip eylem kök veya gövdesine -e- eki getirilerek kurulur: 1. K.T.göreyim(gör-e-y-im) . 2. K.T.göresin(gör-e-sin) 3. K.T.göre(gör-e) 1. K.Ç.görelim(gör-e-lim) 2. K.Ç.göresiniz(gör-e-sin-iz) 3. K.Ç.göreler(gör-e-ler) vb.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

istek kipi anlamı İng. desiderative Osm. siga-i temennî, sîga-i iltizâmiyye Alm. Desiderativum, Wünschform Fr. désideratif, optatif
Fiile istek, niyet kavramları veren tasarlama kipi; yapılan işin istendiğini veya o işe niyet edildiğini gösteren ve -(y)-AyIm, -(y)-AlIm, -(y)-AsIn, -(y)AsInIz, -SIn / -SUn, -SInlAr / -SUnlAr ekleriyle kurulan kip: || Yok artık ben gideyim de sen gelirsin, birlikte döneriz, dedim (M. Ş. Esendal, Ev Ona Yakıştı, s. 52). || Ah! Ne olur bütün güneşler batmadan bir türkü daha söyliyeyim bu yerde (O. V. Kanık, Bütün Şiirleri, s. 26). || — Hayır… Önemi yok… şöyle oturunuz… çay söyliyeyim (K. Tahir, Esir Şehrin İnsanları, s. 155). Sizler dünyayı göresiniz diye, gece demeyip gündüz demeyip çalışacaktı (S. Çokum, Karanlığa Direnen Yıldız, s. 14). Şu Horhor'daki babadan kalma dükkânı da satıp üstüne koyalım, inekçilik yapalım, ne dersin? (H. Taner, Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, s. 126) vb.

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

istek kipi anlamı
Azerbaycan Türkçesi: arzu şäkli; Türkmen Türkçesi: iişligiň arzuv forması; Gagauz Türkçesi: isteyişlikçalımı; Özbek Türkçesi: istak mayii; Uygur Türkçesi: (B.Uyg.) xalaä mäyli ~ (D.Uyg.) arzu-tiläkmäyli; Tatar Türkçesi: teläk nakloneniyese ~ teläk fiğıl' ~ teläk törläneşe; Başkurt Türkçesi: teläkhöykäleşe; Kmk: tilek bagış; Krç.-Malk.: tilekçi turuş ~ razıçı turuş; Nogay Türkçesi: tîlek, niyet türkîmî; Kazak Türkçesi: kalaw ray; Kırgız Türkçesi: niyet ıňgay; Alt:: küünzegenkeber; Hakas Türkçesi: hınıstıg nakloneniye; Tuva Türkçesi: çöpşeerel nakloneniyezinge tüüşkek;Şor Türkçesi: glagoldıň magçı formazı ~ ınagçı nakloneniye; Rusça: jelatelnoyenakloneniye

Türkçe - İngilizce

istek kipi anlamı
isim
1) optative
2) optative mood

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.