Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

apışmak ne demek?

 - 3 sözlük, 9 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

apışmak anlamı
(nsz) 1. Hayvan yorgunluktan bacaklarını birbirinden ayırarak çöküvermek. 2. mec. Ne yapacağını kestirememek, şaşırmak. 3. hlk. Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek.

Tarama Sözlüğü

apışmak anlamı
Apışlarını açmak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

apışmak anlamı
Bağdaş kurmak.

Cumayanı -Zonguldak

apışmak anlamı
1. Oturmak, bacakları ayırarak çömelmek. 2. Bacakları ayırarak durmak, dikilmek. 3. Birinin sırtına binmek. 4. Yorgunluktan bacakları tutulmak, yürüyememek. 5. bakınız» apış kurmak. 6. Atlamak: Suyu apıştı geçti.
apışmak anlamı
1. Şaşırmak, bocalamak, donup kalmak. 2. Yola gelmek, yumuşamak.
apışmak anlamı
1. Ayrılmak, uzaklaşmak: Tarlaya Ahmetle git, sakın apışma. 2. Tutmak.
apışmak anlamı
1. Çömelmek. 2. Çocuğu sırtlamak.
apışmak anlamı
Şaşırmak.

Dereçine *Sultandağı Afyon

apışmak anlamı
Yılmak, yorulmak.

Dereçine *Sultandağı Afyon

apışmak eş anlamlısı

şaşırmak
(nsz) 1. Ne yapmak gerektiğini bilememek, nasıl davranacağını kestirememek, içinden çıkamamak: "... o kadar bağırırdı ki nihayet herif sersem olur, şaşırır, istediğini verirdi." -M. Ş. Esendal. 2. Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek: "Hastasını muayene ederken başında bulundular mı hele söz söylediler mi eli ayağı dolaşır, ya kalbi bulamaz ya nabzı şaşırır." -A. İlhan. 3. Herhangi bir durum karşısında şaşkınlık duymak, hayret etmek.

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.