Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

karbonat ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

karbonat anlamı
is. kim. 1. Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı. 2. Sodyum bikarbonat. 3. Genellikle sindirimi kolaylaştırmak için suya katılan kimyasal birleşim: "Daha sonra karbonat yerine asit borik yutmak suretiyle bir sersemlik ettim." -B. Felek.

Kimya Terimleri Sözlüğü

karbonat anlamı İng. carbonate Alm. Karbonat Fr.carbonate
Kuramsal olarak varlığı düşünülen (H2O+CO2) karbonik asitteki CO3= anyonu. Karbonatlar asitlerle CO2 çıkararak çözünürler. Alkali metal karbonatları suda çok çözünürken diğer metal karbonatları az çözünürler.

Türkçe - İngilizce

karbonat anlamı
isim
1) carbonate

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

karbonat anlamı Fr.carbonate
1.Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı. 2. Sodyum bikarbonat. 3. Genellikle sindirimi kolaylaştırmak için suya katılan kimyasal birleşim: § "Ver bir avuç karbonat, ferahlarsın." -Adalet Ağaoğlu, Toplu Oyunlar (Evcilik Oyunu, Tombala, Çatıdaki Çatlak), 114. § "Soğuk olunca, benim bilhassa mideme tesir eder. Midem gaz yapar. Bunun çaresi de bir müshil içmek, ara-sıra karbonat almaktır." -Ziya Gökalp, Ziya Gökalp'ın Mektupları, 563.

"karbonat" için örnek kullanımlar

Organik kimyada, karbonat bir Karbonik asidin tuz ve anyonudur. Uygulanışı: Soda, CO 2 basıncı altında iken eriyen bir sudur. Sodanın hoş
Kaynak: Karbonat
Sodyum karbonat. Sodyum türevlerinden birisidir. Formülü Na 2 CO 3'tür. Deterjanların,kireç önleyicilerin,çamaşır ve tül beyazlatıcıların
Kaynak: Sodyum karbonat
Kalsiyum karbonat, halk arasında kireç taşı olarak bilinen bir tür kimyasal bileşiktir. Bileşik formülü Ca C O 3 şeklindedir.
Kaynak: Kalsiyum karbonat
Karbonat mineralleri karbonat iyon u ( CO 3 2-) içeren mineral lerdir. Karbonat sınıfları Susuz karbonatlar : Kalsite grubu: Trigonal
Kaynak: Karbonat mineralleri
Ergimiş karbonat yakıt hücresi (kısaca EKYH), yüksek sıcaklık yakıt hücresi olup 600 °C ve üstünde çalışır. Tüm yakıt hücreleri içinde
Kaynak: Ergimiş karbonat yakıt hücresi
Magnezit (magnezyum karbonat, MgCO 3), beyaz renk lidir (katışıklar içerdiğinde, rengi gri den kahverengi ye kadar değişebilir).
Kaynak: Magnezit
Kireçtaşı; kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbonat tuzundan oluşan tortul bir kayaç tır. Kireç taşının diğer adı kalker dir.
Kaynak: Kireç taşı
Marn, kil ve kalsiyum karbonat tan, değişik oranlarda tabii olarak meydana gelmiş karışımdır. Kalsiyum karbonat, kile göre daha fazla ise
Kaynak: Marn
Kalsit, kimyasal formülü CaCO 3 olan kristalleşmiş kalsiyum karbonat. Saydam , beyaz, sarı, rustik yeşil ve mavimsi renkte olabilir.
Kaynak: Kalsit
Kireçtaşı veya kalker ; kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbonat tuz undan oluşan tortul bir kayaç tır. Kireçtaşı , Bitlis
Kaynak: Kireçtaşı
Kent kaplıcaları ve akan sulardan kalan karbonat mineralleri teraslarını, travertenleri kapsamaktadır. Türkiye'nin Ege bölgesinde, ılıman
Kaynak: Pamukkale
Malahit, (Malakit) bazik bakır karbonat tan müteşekkil, parlak yeşil bir mineral . Çok bulunan bir bakır cevheridir. Daima bakır
Kaynak: Malahit
Dolomit: kalsiyum ve magnezyum lu karbonat birleşiminde bir mineral . Kırılgan bir mineral olup özgül ağırlığı 2.8g/cm³ ve sertliği 3.5-4
Kaynak: Dolomit
Malzemeler: pet şişe, karbonat, sirke, pipet ve oyun hamuru. Yapış: ilk önce 5 çay kaşığı karbonatı pet şişeye koyun. (fazla olursa şişe
Kaynak: Karbondioksit üretme
üzüm ve asmaların tedavisinde kullanıldığı için bu bölgenin adını alan Burgonya bulamacı bakır sülfat ve sodyum karbonat ın bir karışımıdır.
Kaynak: Burgonya bulamacı
Malzeme olarak süt,sıvı yağ ,tuz ,karbonat ve un kullanılır. Malzemeler yoğrulurak ekmek hamuru kıvamında bir hamur elde edilir.
Kaynak: Kalakay
Dundasit, nadir bir kurşun alüminyum karbonat mineralidir. Mineral adını Dundas, Tazmanya , Avustralya 'dan almıştır. İlk kez Adelaide
Kaynak: Dundasit
Haricî boya larda kullanılan ve esas itibariyle kurşun karbonat olan bir pigment . Kurşun bileşikleri zehirli olduğundan üstübeç daha çok
Kaynak: Üstübeç
Karbonatit, kalsit ve diğer karbonat minerallerince (dolomit ve ankerit gibi) zengin, manto kökenli olduğu kabul edilen nadir bir kayaç.
Kaynak: Karbonatit

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.