Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

karşılaştırma ne demek?

 - 8 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri

karşılaştırma anlamı İng. verification of a writing Osm. istiktap Alm. Schriftvergleichung Fr. comparaison d'écritures
Parmak izi, el yazısı, imza ya da mühürün kendinin olmadığını ileri süren kişiye, parmak bastırma, yazı yazdırma ya da mühürünü bastırma ve eski izlerle yenilerinin bir bilirkişi aracıyle karşılaştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkmasını sağlama.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

karşılaştırma anlamı İng. comparison Osm. mukayese Alm.Komparation Fr.comparaison
İki veya daha çok sayıdaki dilin birbirine benzeyen ve benzemeyen yanlarını ortaya koymak üzere yapılan karşılaştırma. Dil akrabalıklarının ortaya konmasında bu türlü çalışmaların önemli etkisi olmuştur.

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

karşılaştırma anlamı
Kopya edilmiş yazma ile aslının karşılaştırılması ve bu işlemin kitabın zahriye ya da hatimesine kaydedilmesi.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

karşılaştırma anlamı Osm. mukayese Fr. comparaison
(matematik)

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

karşılaştırma anlamı
Azerbaycan Türkçesi: müğayisä; Türkmen Türkçesi: deneşdirme; Gagauz Türkçesi: yaraştırmak ~karşılaştırmak; Özbek Türkçesi: qiyaslş ~ muqoyasa; Uygur Türkçesi: selişturuş; Tatar Türkçesi: çağıştıru;Başkurt Türkçesi: sağıştırıw; Kmk: teňleşdiriw ~ tutuşduruw; Krç.-Malk.: teňleşdiriw;Nogay Türkçesi: teňlestîriiw ~ salıstıruw; Kazak Türkçesi: sahstıruw ~ salıstırma; Kırgız Türkçesi: salıştıruu;Alt:: tündeştirü; Hakas Türkçesi: tinnestîrgenî tinnestîrîg; Tuva Türkçesi: tennelge; Şor Türkçesi: *tenneştirig soon sözteri; Rusça: sopostavleniye ~ sravneniye; ~

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

karşılaştırma anlamı Osm. tıbak, tekâfü Fr. contraste
Aykırılıkları, birbirini güçlendirecek biçimde kullanma. Ör. Duhterin tezviç eden mader hem ağlar, hem güler.

Güncel Türkçe Sözlük

karşılaştırma anlamı
is. Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese.

Türkçe - İngilizce

karşılaştırma anlamı
isim
1) comparison
2) collation
3) analogy
4) crosscheck
5) check
sıfat
1) reference

karşılaştırma eş anlamlısı

mukayese
is. (muka:yese) Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama: "Bu kitabın kahramanıyla hakikat arasında yeniden mukayeseye başladı." -P. Safa.

"karşılaştırma" için örnek kullanımlar

diyerek Mourinho ile kendisi arasında bir karşılaştırma yaptı.
he made ​​a comparison between him and Mourinho.
Kaynak: goal.com
Çünkü öyle bir 'karşılaştırma' yoktu yaşamında.
Because it is a 'comparison' life was.
Kaynak: cadde.milliyet.com.tr
Ama yine de daha önce çıkan en güçlü Android akıllı telefonlarla karşılaştırma yapılıyor.
But still, the most powerful Android smartphones before the comparison is made.
Kaynak: konya.net.tr
Ancak bu aşamada diğerleriyle bir karşılaştırma yapmak hala zor." "Dürüst olmak gerekirse ilgilenmiyoruz.
However, at this stage, is still difficult to make a comparison with the others. "" To be honest, not interested.
Kaynak: turkiyef1.com
Matematik te bazen doğrudan karşılaştırma testi adı da verilen karşılaştırma testi, terimleri gerçel veya karmaşık sayılar olan bir serinin
Kaynak: Karşılaştırma testi
NATO üyesi ülkelerin rütbe karşılaştırma çizelgesi: Generaller (OF 10 - 6) : align"center" colspan 6 bgcolor"ccccff" style"font-size:110%
Kaynak: NATO ordularının subay rütbe dereceleri ve işaretleri
Bilgisayar ile hesaplamada bir dosya karşılaştırma yardımcı program ıdır ve iki dosya arasındaki farkları bulmaya yarar. Program düz metin
Kaynak: Diff
comm, Unix ve Unix Benzeri sistemlerde iki düz metin dosyası arasında karşılaştırma yapmak için kullanılan bir Unix komut satırı
Kaynak: Comm
Çiftölçer, kuvvet çiftlerini ya kendisine eşit, ancak karşıt yönde ve bilinen bir kuvvet çifti (karşılaştırma yöntemi) ya da değişken ve
Kaynak: Çiftölçer
Fraps bir karşılaştırma, ekran yakalama ve gerçek zamanlı video uygulamaları DirectX ve OpenGL için faydalı olan yakalama uygulamasıdır.
Kaynak: Fraps
İplik sıralaması algoritması, ana diziden ipleri çıkarırken ve oluşan sıralı ipleri birleştirirken karşılaştırma kullandığı için bir
Kaynak: İplik sıralaması
Kullandığı iki algoritma karşılaştırma ile sıraladığından içgözlemle sıralama da karşılaştırma ile sıralayan bir algoritma olarak
Kaynak: İçgözlemle sıralama
Girdi olarak aldığı diziyi en küçük hale gelene kadar ikili gruplara böler ve karşılaştırma yöntemi kullanarak diziyi sıralar.
Kaynak: Birleştirmeli sıralama
Algoritmanın karmaşıklığı aynı zamanda yapılan karşılaştırma sayısına eşittir. Tarihi: Hızlı Sıralama algoritması 1960 yılında küçük bir
Kaynak: Hızlı sıralama
Zira, hangi verinin önce, hangi verinin sonra geleceği ancak karşılaştırma ile anlaşılabilir Sıralanmak istenebilecek verilerin
Kaynak: Arayüz (yazılım)
Küçük bir takımyıldızı olup adı, Büyük Köpek Takımyıldızı yla (Canis Major) karşılaştırma olarak Latince "küçük köpek" anlamına gelir.
Kaynak: Canis Minor (takımyıldız)
İletişim tersten yapıldığında, geri haritalandırma yaparak IP adresleriyle karşılaştırma yapar ve sonuç durum çeviri tablolarında saklanır
Kaynak: NAT
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.