Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kaygı ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

kaygı anlamı İng. anxiety Osm. endişe
Güçlü bir istek ya da dürtünün amacına ulaşamayacak gibi gözüktüğü durumlarda beliren tedirgin edici bir duygu.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

kaygı anlamı İng. anxiety Osm. endişe Fr. anxiété
Bireylerin, toplumsal kümelerin herhangi bir güçlü istek ya da güdülerinin gerçekleşememesi olasılığı karşısında duydukları tedirginlik.

Güncel Türkçe Sözlük

kaygı anlamı
is. Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi." -A. İlhan.

Türkçe - İngilizce

kaygı anlamı
isim
1) anxiety
2) worry
3) care
4) fear
5) apprehension
6) preoccupation
7) fears
8) solicitude
9) disquietude
10) disquiet
11) inquietude
12) discomposure
13) perturbation

kaygı eş anlamlısı

tasa
is. 1. Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam: "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar." -F. R. Atay. 2. ruh b. Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.
üzüntü
is. Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür: "Sesinde bir üzüntü hatta bir sitem sezdim." -A. Gündüz.

"kaygı" için örnek kullanımlar

Maçın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili bir endişe, kaygı taşımıyorum.
Mete Kalkavan a concern with the match referee, anxiety, do not carry.
Kaynak: ajansspor.com
Ama yükselen Euro'nun değeri, yavaş yavaş kaygı verici olmaya başladı.
But the rising value of the euro, gradually began to be alarming.
Kaynak: haberx.com
Her gün yeni bir sürprizle uyanıyoruz. Kaygı bozuklukları ortaya çıkıyor.
Wake up every day is a new surprise. Anxiety disorders arise.
Kaynak: iha.com.tr
Fransa tarımsal ticarette Avrupa'nın çok fazla ödün vermesinden kaygı duyuyordu.
I could hear a lot of concern on the appeasement of Europe's agricultural trade in France.
Kaynak: amerikaninsesi.com
Anksiyete bozukluğu ya da kaygı bozukluğu kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen çeşitli korku , kaygı veya anksiyete
Kaynak: Anksiyete bozukluğu
Anksiyete veya endişe, canlılarca deneyimlenen kaygı, korku, gerilim, sıkıntı halidir. Canlıların dış ortama uyum çabasında koruyucu bir
Kaynak: Anksiyete
Panik atak, başta panik bozukluk olmak üzere birçok psikiyatri k bozuklukta ve bazı fiziksel hastalıklarda görülen yoğun korku, kaygı,
Kaynak: Panik atak
Anksiyete bozukluğu ya da Kaygı bozukluğu, kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen patolojik düzeydeki korku, kaygı veya anksiyete
Kaynak: Anksiyete (anlam ayrımı)
Premonisyon, meydana gelecek olayları akla dayalı bir nedeni olmayan bir huzursuzluk, bir gerginlik, bir kaygı vb. gibi duygu hâlleriyle
Kaynak: Premonisyon
Sosyal fobi veya sosyal anksiyete bozukluğu sosyal ortamlarda başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun şekilde kaygı duyma ve
Kaynak: Sosyal anksiyete bozukluğu
Futbol da ırkçılık evrensel anlamda kaygı verici bir oluşumdur. Futbolcular, ırkçılıkla sadece ten renklerinden dolayı yüz yüze
Kaynak: Futbolda ırkçılık
Sergileme ve tepki önleme (Serte); özellikle obsesif kompulsif bozukluk ve fobiler gibi birçok kaygı bozukluğu için oldukça etkili
Kaynak: Sergileme ve tepki önleme
Bu duyguya sahip olan kişi kendini kaygı , ihtiyaç veya arzu duygularından arınmış hisseder. Sevinç ve mutluluk kavramlarına kıyasla
Kaynak: Halinden memnunluk
Ayrıca hypervigilance artan kaygı durumu ile birlikte bitkinliğe de neden olabilir. Diğer belirtiler şunlardır: anormal derecede artmış
Kaynak: Hipervijilans
Bazen, fiziksel kaygı tepkimesi ne sahip olan konulardan meydana geldiği görümektedir. fiziksel kaygı bulgularına yol açtığı görülmektedir.
Kaynak: Çekingenlik
Anadolu'da ayrı bir devlet kuran I. Süleyman Şah'ın güçlenmesinden kaygı duymaya başladı. 1078 'de ordusunu Süleyman Şah'ın üzerine gönderdi.
Kaynak: Anadolu Selçuklu Devleti
korunmasını, ve "üretim - kullanım" ömrü içindeki çevresel kaygı ve sorumlulukları da dikkate alarak, insanların ihtiyaçlarına cevap
Kaynak: Metalurji
Yaygın anksiyete bozukluğundan etkilenen kişilerde kaygı ve endişe günün çok büyük bir kısmını kapsayabilir. Mesleki ve ailesel sorunlar
Kaynak: Yaygın anksiyete bozukluğu
Türkiye , Lozan Antlaşması'yla birlikte imzalanan Boğazlar Sözleşmesinin getirdiği kısıtlamalardan dolayı daima kaygı içinde bulunmuştu.
Kaynak: Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Çok genel bir başlık altında söylemek gerekirse, duygusal çatışmaları çözümleyen, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri,
Kaynak: Psikoterapi
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.