Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kertmek ne demek?

 - 4 sözlük, 11 sonuç.

Divanü Lügati't-Türk

kertmek anlamı
kertmek (köleyi yola getirmek için söylenir)

Güncel Türkçe Sözlük

kertmek anlamı
(-i) 1. Bir şeyin kenarında kertik açmak, çentmek. 2. hlk. Sertçe sürtünmek: Kayık rıhtımı kerterek geçti.

Türkçe - İngilizce

kertmek anlamı
fiil
1) indent

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kertmek anlamı
Yontmak, çizmek, kertik yapmak.

*Seyitgazi -Eskişehir
-Çankırı
-Yozgat
-Ankara
-Kırşehir
İncirgediği*Karaisalı -Adana

kertmek anlamı
1. Kendine yontmak, çıkarını düşünmek. 2. Kendini beğenmek, övünmek
kertmek anlamı
Temriyenin iyileşmesi için hastanın damağından ustura ile kan almak.

-Trabzon

kertmek anlamı
Cinsel ilişkide bulunmak.

*Bor -Niğde

kertmek anlamı
Abartmak, övmek: O kadar kertme.

Irak

kertmek anlamı
Bayatlamak, sertleşmek.

Afşar, Pazarören *Pınarbaşı Kayseri

kertmek anlamı
Çentik açmak

Erzurum

kertmek anlamı
Ağaç veya çubuğa çentik koymak

Adana, Osmaniye

"kertmek" için örnek kullanımlar

nicking endonükleaz; DNA'nın tek ipliğini kesen (wikt:kertmek | kerten ) bir restriksiyon endonükleaz tipi) tarafından rekombinasyon
Kaynak: Homolog rekombinasyon

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.