Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kesinlik ne demek?

 - 10 sözlük, 10 sonuç.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

kesinlik anlamı İng. certainty, certitude Osm. yakîn, mevsukiyet Lat.certitudo Alm.Gewissheit Fr. certitude
Bir bilginin, bir kanının kuşkuya düşmeden onaylanması durumu. Bu anlamda: 1- (Öznel kesinlik) Düşüncenin hiç bir yanılma kaygısı olmadan bir kanıya katılması durumu. Burada kişisel bir kanı olarak (ahlaksal ve dinsel) inancın kesinliği söz konusudur. Bu tür kesinlik nesnel güvenceden yoksundur, bunu gerekli görmez de. 2- (Nesnel kesinlik) Bir bilginin, bilgi temelleri ve konu üzerindeki nesnel görüşlere dayanan güvenilirliği geçerliği. Nesnel kesinlik a. dolaylı bir yolla (belgeler ya da çıkarımlar) sağlanabilir- tarihte ve mantıkta olduğu gibi-, b. dolaysız bir yolla, algılara, yaşantılara dayanarak sağlanabilir.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

kesinlik anlamı İng. precision Osm. sıhhatlik Alm. Genauigkeit Fr. précision
Bir niceliğin sayısal değerinin aslına Tam uygun olması.

BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

kesinlik anlamı İng. accuracy, precision Osm. kat'iyet Alm. Genauigkeit, Prâzision Fr. exactitude, précision
Bir ölçünün, gözlemin gerçeğe yakın olma derecesi.

BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü

kesinlik anlamı İng. precision Alm. Treffgenauigkeit
Kestirimlerin gerçek değerlere yakınlığı.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

kesinlik anlamı İng. accuracy Alm. Genauigkeit Fr. précission Az. deqiqlik
Matematiksel işlemlerde veya hesaplamalarda doğruluk.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

kesinlik anlamı
kat'iyyet.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

kesinlik anlamı İng. certitude Osm. katiyet
Nedensel ilişkilerden yola çıkılarak yapılan çıkarım ya da öndeyilerin olgulara uygun düşme kestirimlerin gerçekleşme olasılığının Tam güven düzeyinde olması.

Güncel Türkçe Sözlük

kesinlik, -ği anlamı
is. 1. Kesin olma durumu veya kesin davranış, katiyet: Bu sözde kesinlik yok. 2. fel. Bir bilginin, bir kanaatin şüpheye düşmeden onaylanması durumu.

Kimya Terimleri Sözlüğü

kesinlik anlamı İng. precision Alm. Präzision Fr. précision
Deney sonuçlarının tekrarlanabilirliği. Bir yöntemde, Tamamen aynı şekilde çalışarak elde edilen sonuçların tekrarlanabilir olması.

Türkçe - İngilizce

kesinlik anlamı
isim
1) precision
2) certainty
3) accuracy
4) rigor
5) finality
6) definiteness
7) certitude
8) exactitude
9) exactness
10) decisiveness
11) firmness
12) sureness
13) preciseness
14) the absolute
15) surety
16) assuredness
17) conclusiveness
18) positiveness
19) nicety
20) implicitness
21) downrightness
22) roundness
23) demonstrativeness
24) rigour

kesinlik eş anlamlısı

katiyet
is. esk. Kesinlik.

"kesinlik" için örnek kullanımlar

Henüz kesinlik kazanmasa da aktarılan bilgilere göre Sony'nin 4.
According to the information is yet to be transferred to the Sony's 4th win we
Kaynak: techno-labs.com
Bazı sızıntılar da var, ancak hiç biri tam olarak kesinlik kazanmış değil.
There are some leaks, but none has been clearly is not full.
Kaynak: mynet.com
Buradan çıkan sonucun ardından borç kaldırılabilecek ya da kesinlik kazanacak.
Here or certainty of the outcome, then the debt will be removed.
Kaynak: sporx.com
Bu açıklamayla beraber Galaxy S4'ün plastik olacağı da neredeyse kesinlik kazanmış oldu.
Although this statement is almost certainty that there will be plastic S4 Galaxy was won.
Kaynak: technotoday.com.tr
Doğruluk ve kesinlik terimleri dolaylı ölçümlere de uygulanır, yani gözlemlenen verilerden hesaplanan değerler için de. Bu iki terime ek
Kaynak: Doğruluk ve kesinlik
Bildirme eki veya bildirme koşacı Türkçede yükleme kesinlik, belirsizlik, ihtimâl gibi anlamlar katan -dir eki Türkçedeki dört ek-fiil den
Kaynak: Bildirme eki
Her sınıflandırma işleminde yapıldığı gibi, metodlar kesinlik (yanlış pozitifleri eleme kabiliyeti) ve hassasiyet (doğru pozitifleri
Kaynak: ROC
Gençliğine dair kesinlik taşıyan bilgiler olmamakla birlikte günümüze ulaşamayan ilk oyunu "Bilgelerin Şöleni"nin İ.Ö. 427'de oynandığı
Kaynak: Aristofanes
yüzyıl düşünürleri, felsefi formüllerini tam bir sağlamlık ve kesinlik içinde ortaya koyma arayışı içinde olmuşlar ve ortaya koydukları
Kaynak: 17. yüzyıl felsefesi
yerleşim yeri olarak seçenlerin Gasgaslar (Kaskian veya Kaskians ) diye yazılı belgelere geçen Kaşka Türkleri olduğu sonucu kesinlik kazanmıştır.
Kaynak: Kaşkalar
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Maraş'tan gelenlerin buraya yerleştiği söylenirse de bu iddia kesinlik kazanamamıştır. Bir söylentiye göre
Kaynak: Dernekpazarı
İlk denemeleri başarılı sonuçlar verdi ve iki okyanusu birbirine bağlayan deniz yolunun varlığı kesinlik kazandı. Daha önce geçilememiş
Kaynak: Roald Amundsen
Dolayısıyla belirli bir bilginin herkes için aynı anlamda bir kesinlik taşıması ve doğru olması sözkonusu olamaz. Bilgilerimiz, nesnelerin
Kaynak: Protagoras
Güney Sırp larının Ortodoks ve Katolik kiliselerinden hangisine bağlanacağı uzun süre kesinlik kazanmadı. Sonunda Aziz Sava'nın 1219'da
Kaynak: Sırp Ortodoks Kilisesi
hocalarının yanında mı olmak arzusundan dolayı mı, yoksa Babailik hareketinin merkezi olmasından mı burayı tercih ettiği kesinlik kazanamamıştır.
Kaynak: Barak Baba
2 Petrus 1:19: "Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek,
Kaynak: Lucifer
günün sonunda kesinlik kazanır, 6 günden az olan kaçma ise "kısa süreli kaçma" suçunu oluşturmaktadır. Hapishanelerde firar, mahkûm
Kaynak: Firar
Hegel felsefesinin mantıksal sistematikliği ve yöntemsel ilkelerindeki kategorik kesinlik ve kapsamlılığı bunda etkili olmuştur.
Kaynak: Hegelcilik
olumluluk, olumsuzluk, süreklilik veya kesinlik kavramları veren -dir eki ile değil kelimesi Bazı kaynaklarda tüm ek-fiil ler koşaç olarak anılır.
Kaynak: Koşaç
Ancak sonrasında verilen bilgilere göre Haziran 2009'da yayımlanması planlanan "Love Is Like a Drug"ın ilk tekli olacağı kesinlik kazandı
Kaynak: Wynter Gordon
Endeavour'u 615 Sterlin karşılığında sattıktan sonra geminin akıbeti hakkındaki teoriler çeşitli olsa da kesinlik kazanmış bir görüş yoktur.-
Kaynak: Endeavour
Atama kararı 28 Eylül 2005'te KBC parlamentosunun onayı ile kesinlik kazanmış ve Arsen Kanokov KBC devlet başkanı olmuştur. Arsen Kanokov
Kaynak: Arsen Kanokov
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.