Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

araştırmak ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

araştırmak anlamı
(-i) 1. Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden geçirmek: Odayı iyice araştırdım ama aradığımı bulamadım. 2. Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak: "Birkaç adam gönder ve durumu araştırsınlar." -İ. O. Anar. 3. Bilimde ve sanatta yöntemli çalışmalar yapmak: "Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak." -Anayasa.

Türkçe - İngilizce

araştırmak anlamı
fiil
1) research
2) search
3) investigate
4) study
5) survey
6) explore
7) fish
8) seek
9) analyze
10) inquire
11) probe
12) research on
13) research into
14) quest
15) ferret
16) inquire into
17) dig
18) seek for
19) rummage
20) seek after
21) ferret about
22) hunt up
23) shop for
24) shop
25) rout
26) root
27) dig up
28) rake
29) quarry
30) cast about
31) poke
32) cast around
33) hunt out
34) hunt after
35) sum up
36) forage
37) fish around
38) dredge up
39) dredge for
40) drag up
41) make a study of
42) check up
43) sound
44) go into
45) analyse

araştırmak eş anlamlısı

sormak
(I) (-i, -e; -den) 1. Birine soru yönelterek herhangi bir konuda bilgi istemek, sual etmek: "Hastanenin nöbetçi doktoru yok mu? diye soruyorum." -R. N. Güntekin. 2. Bir işin sorumluluğu kendisinde olmak, bir işten sorumlu bulunmak: Bu işi benden sorarlar.
sormak
(II) (-i) hlk. Dudakları uzatıp soluğu kuvvetle çekerek emmek.
soruşturmak
(-i) Öğrenilmek istenilen şeyi birçok kişiye inceden inceye sormak, araştırmak: "Paramıza mı göz dikiyorlar hele bir inceden inceye soruşturalım." -A. Gündüz.

"araştırmak" için örnek kullanımlar

Hasan Ali, Serdar ve Krasiç'in yokluğunun nedenlerini araştırmak suç mu.
Hasan Ali, Serdar and Krasiç'in investigate the causes of the absence of a crime.
Kaynak: fanatik.com.tr
Yani onların asıl besini, okumak, araştırmak ve en önemlisi de üretmek.
So their main food, reading, research, and most importantly produce.
Kaynak: gundem.milliyet.com.tr
Rapora göre, Türkler interneti araştırmak için kullanıyorlar.
According to the report, the Turks are using the Internet to investigate.
Kaynak: aksam.com.tr
Bu konu ile ilgili ne yapılabilir, onu iyi araştırmak lazım.
What can be done about this subject, I need to investigate it well.
Kaynak: yeniasir.com.tr
Ulysses, bir insansız uzay sondası . NASA ve Avrupa Uzay Ajansı iş birliğiyle Güneş 'i araştırmak için yapılmıştı. Asıl ismi Odysseus
Kaynak: Ulysses (uzay aracı)
maddelerin sınıflandırılması insanlar için önemlidir çünkü insanlar maddelerle ilgili herhangi bir şey araştırmak istediği zaman periyodik
Kaynak: Maddenin sınıflandırılmasında kolaylıklar
Vivaryum, bilimsel amaçlarla hayvanların doğal davranışlarını gözlemlemek ve araştırmak için doğal hayat şartlarının oluşturularak muhafaza
Kaynak: Vivaryum
Mısır tarihini araştırmak için hiyeroglif yazısını, Mezopotamya tarihini araştırmak için çivi yazısını, Orta Asya Türk tarihini araştırmak
Kaynak: Paleografi
Kâşifin hedefleri Mars iklimini, jeolojisini incelemek ve Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını araştırmak. mümkün olup olmadığını araştırmak
Kaynak: Curiosity kâşif robotu
Philosophia bilgelik arayışı, bilgiyi sevmek, bilgi severlik, araştırmak ve peşinde koşmak anlamlarına gelmektedir. Filozof da bilgeliğe
Kaynak: Felsefe
Programda görev alan bilim insanları, Mars üzerinde mikrobiyal yaşam olup olmadığını ve orada suyun geçmişini araştırmak için Phoenix'in
Kaynak: Phoenix (uzay gemisi)
Görevleri büyük güçlere sahip kadim ırklar tarafından inşa edildiği anlaşılan bu şehrin gizemlerini araştırmak ve keşiflerini dünyaya
Kaynak: Yıldız Geçidi Atlantis
MTA, işletmeye uygun maden ve taşocağı alanları araştırmak, işletilen maden ocaklarının daha verimli çalışması için araştırmaları yürütmek
Kaynak: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
into aquatic habitats (Su yaşam alanlarını araştırmak için ulusal enstitü) 40 hektarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük akvaryumu olacaktır.
Kaynak: Akvaryum
su, toprak kirliliği başta olmak üzere çevre problemlerini araştırmak, kontrol etmek, çözüm önerileri üretmek amacı ile sanayi çevreleri,
Kaynak: Trakya Üniversitesi
Musa tarafından Kenan topraklarını araştırmak üzere gönderilen on iki casus tan biriydi Musa'nın ölümünden sonra Kenan topraklarını
Kaynak: Yeşu
Uzay istasyonları, uzayda uzun süre kalmanın organizma üzerindeki etkilerini araştırmak için kullanıldıkları gibi, çeşitli bilimsel
Kaynak: Uzay istasyonu
faaliyet sahası su, hava ve toprağa karışan atıkların bertarafı için teknolojik çözümler araştırmak ve uygulanacak tedbirleri belirlemektir.
Kaynak: Çevre mühendisliği
amacı az bilinen azınlık dillerini dilbilimi yöntemlerine uygun olarak araştırmak, desteklemek ve belgelemek olan Evangelist organizasyon.
Kaynak: SIL International
Bu yüzden sürekli uzayı araştırmak için icatlar yapmıştır. Teleskop bu alanda çok önemli bir alettir. Çağlar geçtikçe insanlar daha güçlü
Kaynak: Uzay
ATF, ateşli silahlar ın ve patlayıcı madde lerin yasadışı kullanımı denetlemek ve engellemek, kundaklama ve bombalama suçlarını araştırmak
Kaynak: Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ABD)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.