Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kok ne demek?

 - 10 sözlük, 11 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

kok anlamı İng. coccus, spherical bacterium Alm. Kokke, Kokkus, Kugelbakterie Fr. coque, coccus kokkos: tane
Küresel biçimdeki bakteri hücresi.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

kok anlamı İng. coke Alm. Kok Fr. coke
Taşkömürünün ısıl bozundurulmasından arta kalan, karbonca zengin, gözenekli ve kimyasal bakımdan taşkömüründen daha etkin kömür.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

kok anlamı İng. coccus
Yuvarlak biçimli bakteri hücresi.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

kok anlamı Fr. coke
(jeoloji)

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

kok anlamı İng. coccus
Küresel biçimdeki bakteri hücresi.

Güncel Türkçe Sözlük

kok anlamı
is. Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü.

Kimya Terimleri Sözlüğü

kok anlamı İng. coke Alm. koks Fr. coke
Kömürün uçucu bileşenlerinin damıtılmasından sonra kalan karbonlu (%70-80) artık. Yakıt olarak ve metalürjide metal oksitlerini indirgeyici olarak kullanılır.

Türkçe - İngilizce

kok anlamı
isim
1) coke

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

kok anlamı İng.coke
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü: § "Hem de Altında kok kömürü ve onun üzerinde birkaç parça gürgen odunu mürettep olarak gayet parlak yanan bir ateş ki "Mangal kenarı kış gününün lalezarıdır." diyen şair bunu görseydi..." -Ahmet Midhat Efendi, Taaffüf, 8. § "On sekizinci asrın ortalarında kok kömürünün keşfinden sonra doğan büyük kapitalizm..." -Peyami Safa, 20. Asır Avrupa ve Biz, 120. § "Kok kumpanyasının geçici müşterilerine hazırladığı manasız, şivesiz bir oda dedim." -Ruşen Eşref Ünaydın, Hatıralar I, 78.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kok anlamı
Kök.

Sökün *Silifke -İçel

kok anlamı
Kök, dip, Tamamı

Kırşehir

"kok" için örnek kullanımlar

Sanayide en yüksek aylık artış kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünlerinde gerçekleşti.
The highest monthly increase in the industry of coke and refined petroleum products took place.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Rusya ocak ayında yıllık %1,6 artışla 108.300 mt kok ve yarı kok ihracatı gerçekleştirdi.
Russia increased by 1.6% year on year in January, has exported 108.3 thousand mt of coke and semi-coke.
Kaynak: steelorbis.com.tr
Kok kömürü: sıcaklıklara kadar ısıtılmasıyla elde edilen özellikle bazı önemli ya da önemsiz işlemlerinde kullanılan malzemeye ise kok kömürü denir.
Kaynak: Kömür

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.