Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

konakçı ne demek?

 - 7 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü

konakçı anlamı İng. host Osm. mihmandar Lat.hospes Alm. Wirt Fr. hôte
Asalağın erginini ya da gelişim evrelerinden herhangi birini taşıyan canlı. a. bakınız» arakonakçı, son konakçı.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

konakçı anlamı İng. host
Konak.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

konakçı anlamı
Sefere çıkan askerin önünden gidip konak yeri sağlamakla görevli subay.

Güncel Türkçe Sözlük

konakçı anlamı
is. esk. 1. Toplu olarak yapılan yolculukta konak yeri sağlamakla görevli kimse. 2. tar. Sefere çıkan askerlerin önünden gidip konak yeri sağlamakla görevli subay. 3. hay. b. Asalağın erginini veya gelişim evrelerinden herhangi birini taşıyan canlı, konak.

Tarama Sözlüğü

konakçı anlamı
Konak hazırlamak için önce giden kimse

Türkçe - İngilizce

konakçı anlamı
host

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

konakçı anlamı
Konuğa yer hazırlayan kimse.

-Adana

konakçı anlamı
Otelci.

Çorum

konakçı eş anlamlısı

Konak
öz. is. (ko'nağı) İzmir iline bağlı ilçelerden biri.
konak
(I) is. 1. Büyük ve gösterişli ev: "İstirahat için İstanbul'a gelmiş, bu konağı alıp yerleşmişti." -Ö. Seyfettin. 2. Vali, kaymakam gibi yüksek dereceli devlet görevlilerinin resmî konutu. 3. hay. b. Konakçı. 4. esk. Araba veya hayvanla bir günde alınan yol: Buradan orası beş konaktır. 5. esk. Yolculukta geceyi geçirmek için inilen, konaklanılan yer.
konak
(II) is. hlk. 1. Kundak çocuklarının başlarında görülen kepek tabakası. 2. Gözde oluşan ince tabaka.

"konakçı" için örnek kullanımlar

Ancak konakçı hücrenin genetik kodundaki bir (veya daha fazla) gen de konakçı hücreye ürettirilen yeni virüslerin genetik koduna girerse,
Kaynak: Transdüksiyon (genetik)
Bu çalışması sonucu şarbonun bir konakçı canlı olmadan uzun süre dışarıda yaşayamadığını fakat oluşturduğu endospor ların uzun süre
Kaynak: Robert Koch
Erginleri çok geniş bir konakçı listesine sahiptir; sığır , köpek gibi evcil hayvanlardan düğmeli domuz (Phacochoerus africanus), büyük
Kaynak: Rhipicephalus simus
Larvaları erginlere nazaran daha az sıklıkta konakçı üzerinde bulunur. Yayılımı: Kamerun , São Tomé ve Príncipe , Ekvator Ginesi , Gabon ,
Kaynak: Aponomma exornatum
Hastalığın konakçı sayısı az olmasına rağmen tüm dünyada yaygındır. Ancak Norveç, İzlanda ve İsviçre'de hastalık eradike edilmiştir.
Kaynak: Bovine herpesvirus 1
Biyolojisi: Çok çeşitli konakçı üzerinde beslenirler. İnsanları sokan ve Leishmania türlerini bulaştıran tatarcık türleri antropofilik
Kaynak: Tatarcık (sinek)
Transforme olan DNA virusu konakçı hücre genomu ile stabl bağlantı kurar. İntegre virus replikatif siklusunu tamamlayamaz. 4.HORMONLAR
Kaynak: Kanserojen
Ana konakçı badem olsa da erik ve kayısı ağaçlarında da bulunurlar. Zararı: Ergini, yumurtasını meyvenin içine koyarken, meyve üzerinde
Kaynak: Badem iç kurdu
Dişiler yumurtalarını diğer kuşların yuvalarına bırakır ve yavruları konakçı kuş besler. Beslenmesi: Ana besin kaynağı böcek lerdir.
Kaynak: İnek kuşu
Yumurtadan çıkan üç çift ayaklı larvalar 7-22 gün içinde kitinizasyonlarını tamamlayarak aktif hale geçip konakçı aramaya başlarlar.
Kaynak: Kene

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.