Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

Açı ne demek?

 - 8 sözlük, 12 sonuç.

BSTS / Geometri

Açı anlamı
22. Bir "Açı" , bir noktadan ayrılan iki doğru çizgi arasındaki açıklıktır. Şekil : 4 Bu çizgilere o açının "Kenar" ları denir. Bir açının kenarlarının başladığı noktaya, o açının "Köşe" si denir.
açı anlamı
23. Bir açı, kenarlarındaki üç harfle gösterilir ve açının köşesindeki harf, ortaya gelmek üzere okunur. Misal : BAC açısı Şekil 5 Bir açı, hususiyle yalnız olduğu vakit, köşesinin harfile, ve yahut köşesine yakın olarak açının içine konulan bir küçük harfle de gösterilir. Misal : Ayırt edilmeksizin BAC ağısına, A açısı veya m açısı da denir Şekil: 6
açı anlamı
24. Bir açının büyüklüğü, kenarlarının uzunluğuna değil, ancak kenarlarının arasındaki açıklığa bağlıdır. Misal : ADB açısının kenarları CDE açısının kenarlarından küçüktür, fakat açıklığı onunkinden büyüktür. Şekil : 7

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

Açı anlamı İng. angle Osm. zaviye Lat.angülus Alm.Winkel Fr. angle
1- Ortak bir noktadan (köşe) çıkan iki yarıdoğrunun (kıyı) oluşturduğu uzambiçim. 2- Ortak bir noktadan çıkan iki yarıdoğrudan birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği. 3- Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemin oluşturduğu uzambiçim. 4- Ortak bir doğrudan geçen iki yarıdüzlemden birinin ötekisinin üstüne çakışması için yaptığı dönmenin niceliği.
açı anlamı İng. angle Alm. Winkel Fr. angle Az. Bucaq
1- Ortak başlangıç noktasına sahip iki ışının bileşimi. 2- Bir açının ölçüsü için kullanılan kısa ad.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

açı anlamı Osm. zaviye Fr.angle
(matematik)

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

açı anlamı İng. 1. angle, camera angle, shooting angle, lens angle, angle of view (of a camera lens), taking angle, 2. angle of view, visual angle Osm. 1. zaviye, kamera zaviyesi, 2. zaviye, görüş
Sinem./TV. 1. Bir alıcı merceğinin, dereceyle belirtilen görüş açısı. 2. Bir kimsenin, çevresindekileri seçiklikle görebildiği açı.

Divanü Lügati't-Türk

açı anlamı
yaşlı kadın, hanım nine
açı anlamı
(Barsgan) yaşlı kadın, hanım nine

Güncel Türkçe Sözlük

açı anlamı
is. mat. 1. Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki Yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye. 2. mec. Görüş, bakım, yön, anlayış biçimi: "Her oyunda, ele aldığım konu için yeni bir şekil, dramatik açıdan ve sahneleme açısından yeni bir üslup bulmaya çalışıyorum." -N. Hikmet.

Tarama Sözlüğü

açı anlamı
Acı, dert, keder, tasa.

Türkçe - İngilizce

açı anlamı
isim
1) angle
2) bevel
3) corner
ön ek
1) gonio-

Açı eş anlamlısı

zaviye
is. (za:viye) esk. 1. Köşe: "Dipteki zaviyeden içeriye doğru veranda şeklinde bir girinti yapıp salonun cumba köşesine dayanır." -H. F. Ozansoy. 2. din b. Küçük tekke. 3. mec. Anlayış, görüş, bakış açısı: "Herkes etrafındakilere hususi bir zaviyeden, sırf kendi görüşüyle bakıyor." -H. C. Yalçın. 4. mat. Açı.

"Açı" için örnek kullanımlar

Geometri ve Trigonometri de dik açı , iki doğru , kesit veya düzlem arasındaki 90 derecelik açıdır. Kendi etrafında çeyrek devire
Kaynak: Dik açı
Tümler açılar, toplamlarının ölçüsü 90° olan açı ları ifade eden geometri terimi. Eğer birbirinin tümleri iki açı komşu, köşe leri ve
Kaynak: Tümler açılar
Açıortay, geometri de bir açıyı iki eşit açı şeklinde bölen yapı. Bir açıya teğet tüm çemberler çizilerek merkezleri birleştirilirse, o
Kaynak: Açıortay
Bütünler açılar, toplamlarının ölçüsü 180 derece olan açı çifti. Bir x açısının bütünleri (180 − x) derecedir. bütünleri olan iki açı
Kaynak: Bütünler açılar
Radyan, bir daire de yarıçap uzunluğundaki yay parçasını gören merkez açı ya eşit açı ölçme birimidir. 1 Radyan, 180/ π ya da yaklaşık
Kaynak: Radyan
Boylam, başlangıç meridyeni nin doğu sundaki veya batı sındaki herhangi bir nokta nın açı sal mesafe si Boylamlar, doğu ve batı boylamları
Kaynak: Boylam
Obüs, üst açı grubu atışlarda barut haklarının vuruş bölgeleri üst üste binen, görerek veya görmeyerek (gözetleyici ile) ateş edebilen
Kaynak: Obüs
Dönence veya Tropika, yeryüzü üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını
Kaynak: Dönence
Derece gibi bir açı ölçü birimidir. Grad ölçüsünde tam açı 400 grad olarak tanımlanır. 100 grad saniyesi bir grad dakikası, 100 grad
Kaynak: Grad
Enlem, Ekvator 'un kuzeyindeki veya güneyindeki herhangi bir noktanın Ekvator'a olan açı sal mesafesi Enlemler, kuzey ve güney enlemleri
Kaynak: Enlem
Matematikte kutupsal koordinat sistemi veya polar koordinat sistemi, noktaların birer açı ve Kartezyen koordinat sistemi ndeki orijinin
Kaynak: Kutupsal koordinat sistemi
Havan, piyade birliklerinin kullandığı, üst açı grubu ile atış yapabilen, namlu ağzından elle tek tek doldurulan, bazı modellerinde mermi
Kaynak: Havan
Disk atma, atletizm sporu atmalar branşından, bir diskin bir daire içerisinden belli bir açı ile saha boyunca atılmasına göre yapılan
Kaynak: Disk atma
Gökbilim de, bir yörünge nin eğikliği, o yörüngenin içinde bulunduğu düzlem in referans olarak alınan bir düzlemle yaptığı açı ya verilen
Kaynak: Yörünge eğikliği

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.