Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kulakçık ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

kulakçık anlamı İng. atrium Lat.atrium: oda Alm. Vorhalle Fr. atrium
Sağ kulakçık ve sol kulakçık olmak üzere iki bölmeden meydana gelmiş yüreğin ön iki odası.

BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

kulakçık anlamı İng. atrium
Kalbin sağ ve sol yarı bölümlerinin üst parçalarını oluşturan iki boşluktan her biri, atriyum. Büyük ve küçük dolaşımda ana toplardamarların kalbe açıldıkları kalp boşlukları.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

kulakçık anlamı
bakınız» kulacık.

BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

kulakçık anlamı İng. auricle Osm. üzeyn Lat.atrium Alm. Vorhof Fr. auricule
(karşılık: atriyum), (Lât. atrium = oda): Yüreğin ön sağ ve sol odaları.

Güncel Türkçe Sözlük

kulakçık, -ğı anlamı
is. anat. Kalbin üst bölümünde bulunan, sağdaki ana toplardamarlardan ve soldaki akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı.

Türkçe - İngilizce

kulakçık anlamı
isim
1) atrium
2) auricle

"kulakçık" için örnek kullanımlar

Kalpleri bir kulakçık ve karıncık olmak üzere iki gözlüdür. Alyuvar ları çekirdekli ve oval yapıdadır. Solungaç ları 5-7 çifttir.
Kaynak: Kıkırdaklı balıklar
örtülüdür. Mide ve bağırsak lar arasında "pilorik kapakçıklar" bulunur. Kalp leri bir karıncık ve bir de kulakçık olmak üzere, iki bölümden oluşur.
Kaynak: Kemikli balıklar
Familya üyeleri ağaçlar, sarılıcı ve dik bitkilerdir. Yaprak lar genellikle az ya da çok geniş loblu palmat, ve kulakçık lıdır.
Kaynak: Kendirgiller
Yaprak ları almaşık dizilişte, basit ve kulakçık sız, çiçekleri ışınsal simetrili ve yaprak koltuklarından tek ya da demetler şeklinde
Kaynak: İğdegiller
Doğuştan kaynaklanan Aritmilerin çoğunluğu kalbin Atriyumu (kulakçık) ve Ventrikülü (karıncık) arasındaki normal iletim sistemine ilaveten
Kaynak: Aritmi
Paroksismal kulakçık fibrilasyonuysa, kalp kulakçıklarında geçici ritim yitimi nedeniyle ortaya çıkan hızlı, düzensiz çarpıntıdır.
Kaynak: Kalp çarpıntısı
Sinoatriyal düğüm sağ kulakçık duvarında üst anatoplardamar girişine yakın bölgede yerleşik bir hücre grubudur. Bu hücreler kalpteki
Kaynak: Sinoatriyal düğüm
akciğer atar damarını izleyerek akciğer e gelmesi ve akciğerlerde temizlenmesi sonucunda kalbin sol kulakçık bölümüne dökülmesi olayına denir.
Kaynak: Küçük kan dolaşımı
Papiller kas lar mitral kapak (sol kulakçık ile sol karıncık arasındaki kapak) ve triküspid kapak (sağ kulakçık ve sağ karıncık
Kaynak: Koroner dolaşım
Yapraklar pinnat , kulakçık sız ve karşılıklı dizilişlidir. Çiçekler er dişi veya tek eşeyli, zigomorf simetrilidir. Kaliks halka veya
Kaynak: Kedi otugiller
Bir yıllık veya çok yıllık otsu bitkilerdir. Almaşık dizilmiş yaprak lar, tüysü parçalıdır ve kulakçık ları bulunur. Çiçek sapı 1-2
Kaynak: Turnagagası
Yumurta biçimindeki tomurcuk ların kulakçık ları uzun saçlı ve kalıcıdır. Pullar kıvrımlıdır. Yetiştirme ve kullanımı: Saçlı meşe yaklaşık
Kaynak: Saçlı meşe
Morfolojik özellikleri: Yapraklar basit, almaşık , kulakçık yoktur. Çiçekler er dişi , aktinomorf , nadiren zigomorf , tek veya simoz dur.
Kaynak: Patlıcangiller
Yapraklar basit, derimsi, kulakçık sız, almaşık (nadiren karşılıklı). Tropik türler daima yeşil, ılıman bölgelerde olanlar genellikle
Kaynak: Defnegiller
bıraktığı iz yarım daire biçiminde olup üzerinde, yanlarda birbirine yakın ikişer, ortadakinde ise çok sayıda belirgin iki kulakçık izi vardır.
Kaynak: Doğu kayını

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.