Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

artı ne demek?

 - 7 sözlük, 14 sonuç.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

artı anlamı İng. positive Osm. zait Alm.positiv Fr. positif
1- Bir imleme anlaşmasında eksi doğrultunun tersine yönelmiş sayılan doğrultu, 2- Yalnız iki eşlemi bulunan nesnelerden birine verilen im: artı yük gibi. 3- Sayıların sıfırdan büyük olanlarına verilen im. 4- İki sayıma, iki niceliğin toplama işlemini belirleyen im.

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

artı anlamı İng. positive Osm. pozitif Alm. Positiv Fr. positif
1-a. Kon dizgesinde, özeğe göre seçilen bir bölgede alınan yerlerin imi. b. Toplama işlemi imi. 2- Durgun elektrikte, cam çubuğun sürtüşmesiyle oluşan yük imi. 3- Bir atom ya da da atom kümesinin, elektron yitirmesiyle oluşturduğu yük imi. bakınız» artın.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

artı anlamı İng. positive Osm. zait, pozitif Lat.positivus Alm. positiv Fr. positif
(I) Sıfırdan büyük olan.
artı anlamı İng. plus Osm. zait Alm. plus Fr. plus
(II) 1- Toplama işlemi. 2- Toplama işleminin (+) simgesi. 3- Eksi karşıtı. 4- Sıfırdan büyük nicelik.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

artı anlamı Osm. zâid Fr. plus
(matematik)
artı anlamı Osm. müsbet Fr.positif
(fizik, kimya, matematik)

Güncel Türkçe Sözlük

artı anlamı
is. 1. mat. Toplama işleminde + işaretinin adı, zait. 2. sf. mat. Sıfırdan büyük, önünde artı işareti bulunan (sayı), eksi karşıtı, pozitif. 3. mec. Fazlalık: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza." -N. Meriç.

Türkçe - İngilizce

artı anlamı
isim
1) plus
sıfat
1) plus
2) positive

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

artı anlamı
Süt, yoğurt, ayran v.b. ürünler.

*Şereflikoçhisar -Ankara
*Hacıbektaş -Nevşehir

artı anlamı
Akibet, son.

Karaçay aşireti, Başhöyük *Kadınhanı -Konya

artı anlamı
Başka, fazla: Bundan artı unumuz yoh.

Afşar, Pazarören *Pınarbaşı Kayseri

artı anlamı
Artık

Zonguldak Bartın Karabük

artı anlamı
Artı puan

Uşak

artı anlamı
Başka

Afşar, Pazarören *Pınarbaşı Kayseri

artı eş anlamlısı

pozitif
sf. 1. Olumlu, negatif karşıtı. 2. mat. Artı.
zait
is. (za:it) mat. 1. Artı (+). 2. sf. esk. Çoğaltan, artıran. 3. sf. Gereksiz, fazla: "Canım bu kadar yeter, fazlası zait." -S. M. Alus.

artı zıt anlamlısı

eksi
is. 1. mat. Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs. 2. sf. mat. Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı), negatif, nakıs, artı karşıtı. 3. mec. Eksiklik: "Alışkanlıklarımız artılarıyla eksileriyle nelerdir, aktarılmıyor çocuklarımıza." -N. Meriç.

"artı" için örnek kullanımlar

Bu topluluğa verilen bir artı iki artı olarak geri döner bize.
This returns us to the community as the one plus two plus.
Kaynak: turizmdebusabah.com
yeni hafta çekiliş numaraları: 7, 15, 21, 26, 28 artı 9 olarak belirlendi.
drawing a new week numbers: 7, 15, 21, 26, 28 plus 9, respectively.
Kaynak: kirikhan.net
Şans Topu çekilişinde 5 artı 1 bilen kaç kişi ve ne kadar ikramiye aldı?
5 plus one knows how many people are lucky ball lottery jackpot was, and how much?
Kaynak: medya73.com
Beldede 104 konut 117 metrekare büyüklüğünde 3 artı 1 olarak inşa edildi.
In the region 104 117 square meters of housing were built as 3 plus 1.
Kaynak: sabah.com.tr
Pozitron, elektron un karşı parçacığı olan artı yüklü lepton dur. Antiparçacık kavramının ilk örneği "pozitrondur". Pozitronun varlığı
Kaynak: Pozitron
C++ (Türkçe okunuşu: ce artı artı, İngilizce okunuşu: si plas plas), Bell Laboratuvarlarından Bjarne Stroustrup tarafından 1979
Kaynak: C++
Katot 'un tersi olarak tanımlanabilecek, artılığı ve eksiliği duruma göre değişen iletken uç.Elektroliz tepkimesinde , anot artı uçta olur.
Kaynak: Anot
astronomi de bir yıldız dan geçen öğlenin ilkbahar noktasından geçen öğlene göre açısal uzaklığı olarak tanımlanmakta olup, artı yönde ölçülür.
Kaynak: Sağ açıklık
Nükleofil ismi, atomun artı kısmı manasına gelen nucleo ve Yunancada seven manasına gelen philos kelimelerinden oluşmaktadır.
Kaynak: Nükleofil yer değiştirme tepkimeleri
Eğer pozitif yükler daha fazlaysa parçacık artı yüklü, negatif yükler daha fazlaysa parçacık eksi yüklüdür. Bu iki yükün birbirine eşit
Kaynak: Yüklü parçacıklar
Proton, atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü atom altı parçacık 'tır. Elektron lardan farklı olarak atomun ağırlığında hesaba katılacak
Kaynak: Proton
Bayrak beyaz zemin üzerine kırmızı artı bulunmaktadır. İngiltere ülkesi uluslararası areneda Birleşik Krallık 'ın bir parçasıdır.
Kaynak: İngiltere bayrağı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.