Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

lipit ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

lipit anlamı İng. lipid
Başlıca karbon ve hidrojen atomlarından oluşan, suda çözünmeyen ancak eter, kloroform ve aseton gibi organik çözücülerde çözünebilen organik maddeler.

BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

lipit anlamı İng. lipid
Yağlar ve yağ benzeri maddeleri kapsayan geniş bir besin maddesi grubu, ham yağ.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

lipit anlamı İng. lipid
Alkol, eter, kloroform, benzen gibi organik çözücülerde çözünen, suda çözünmeyen yağ veya yağa benzer maddelerle karakterize olan heterojen bir grup.

Güncel Türkçe Sözlük

lipit, -di anlamı
is. Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform vb. yağ çözücülerinde eriyen bölümü.

Kimya Terimleri Sözlüğü

lipit anlamı İng. lipid Alm. Lipoid Fr. lipoi'de
Protoplazmanın alkol ve eterde çözünen ve suda çözünmeyen bileşenler, yağ ve lipoitler için bir terim.

Türkçe - İngilizce

lipit anlamı
lipid

"lipit" için örnek kullanımlar

Bu tepkime sırasında gliserole üç ayrı çeşit lipit asidi bağlanabileceği gibi aynı çeşit lipit asitleri de bağlanabilir. Lipitlerin canlı
Kaynak: Lipit
Lipit düşürücü ilaçlar kan da yüksek lipit seviyelerinin tedavisinde kullanılan çeşitli türde ilaçlardır. Hipolipidemik ilaçlar veya
Kaynak: Lipit düşürücü ilaç
Bir çift katlı lipit veya çift katmanlı lipit katmanı lipit moleküllerinden (genellikle fosfolipit lerden) meydana gelmiş bir zardır.
Kaynak: Çift katlı lipit katmanı
Overton (1902 ), hücre zarının ince bir lipit tabakasından yapıldığını ileri sürmüştür. Gorter ve Grendel (1902 ), hücre zarının iki
Kaynak: Hücre zarı
Lipoproteinler, hem protein hem lipit lerden oluşan biyokimyasal bileşimlerdir. Bu proteinler bir bütünün parçası olmalarından dolayı
Kaynak: Lipoproteinler
Lipaz, lipit lerin ester bağlarının hidroliz ini katalizleyen bir enzim dir. Lipazlar esteraz ların bir alt sınıfıdır. Lipazlar, çoğu
Kaynak: Lipaz
Apolipoproteinler, lipit lerle beraber lipoprotein leri oluştururlar. Lipitler tek başlarına suda çözünmezler, buna karşın apoliproteinler
Kaynak: Apolipoprotein
Lizofosfatidilkolin (lizoPC) veya lizolesitin, fosfatidilkolin 'in sn-2 konumunda hidroliz i sonucu meydan gelen lipit tir. İngilizce
Kaynak: Lizofosfatidilkolin
Ralph Holman (d. 1917 - ), lipit ler ve yağ asitleri (özellikle Omega-3 yağ asidi) üzerine araştırma yapan bilim adamı. Başarıları
Kaynak: Ralph Holman
Diyet, egzersiz ve kilo kaybının fayda etmediği durumlarda kolesterol düzeylerinin kontrolü için lipit düşürücü ilaç tedavisine baş
Kaynak: Kolesterol
Vezikülü sitozol den ayıran en az bir çift katlı lipit katmanı ile ayrılır. Eğer tek bir adet çift katlı lipit katmanı varsa unilamel
Kaynak: Vezikül
Bakteri hücresi hücre zarı olarak adlandırılan bir lipit zarla çevrilidir. Bu zar, hücrenin içindekiler içine alıp, besinler, protein
Kaynak: Bakteri
salgılanacak olan proteinlerin çevrimi , katlanması ve taşınması; kalsiyum depolanması; ve bazı lipit ve makromolekül lerin depolanması.
Kaynak: Endoplazmik retikulum
Biyokimyanın amacı her şeyden önce, hücre nin temel bileşenleri olan protein , karbonhidrat , lipit gibi organik bileşiklerin ve yaşamsal
Kaynak: Biyokimya
Lipit Dünyası: Kendini kendini ilk kopyalayan nesnenin bir lipit olduğunu savunan bir teori de mevcuttur Fosfolipitler su içinde
Kaynak: Abiyogenez
Bu karışım ultrasantrifigasyon ile hücrenin farklı kısımlarından oluşmuş bölümlere ayrılır; çözünür proteinler, membran lipit leri ve
Kaynak: Protein

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.