Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

luteus ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

luteus anlamı Lat.luteus
(Anatomi) Sarı, yumurta sarısı renginde olan.

"luteus" için örnek kullanımlar

Taksonomi : Gobi Kulanı veya Çiğetay, Equus hemionus luteus Kulan Equus hemionus kulan Hint yaban eşeği veya Hur, Equus hemionus khur
Kaynak: Asinus
Türler : Asphodelus luteus Asphodelus microcarpus Asphodelus ramosus Asphodelus refractus Asphodelus roseus Asphodelus serotinus
Kaynak: Çiriş otu
Türler : Sarı bozkır lemmingi (E. luteus) Przewalski bozkır lemmingi (E. przewalskii) Lagurus. Bozkır lemmingi (L. lagurus) Kategori:
Kaynak: Lemming
Türler : Passer luteus - Sudan altın serçesi Passer melanurus Passer moabiticus - Çalı serçesi Passer montanus - Orman serçesi
Kaynak: Passer
Sınıflandırma: Colaptes auratus luteus : Colaptes auratus mexicanoides : Colaptes auratus mexicanus : Colaptes auratus nanus :
Kaynak: Colaptes
Yenilebilen mantar türleri: Boletus luteus Cantharellus cibarius Chroogomphus rutilus Coprinus comatus Craterellus cornucopioides
Kaynak: Mantarlar
AluI* | Arthrobacter luteus | 5'AGCT 3'TCGA | 5'-AG CT---3' 3'-TC GA---5' | EcoP15I | Escherichia coli | 5'CAGCAGN 25 NN 3'GTCGTCN 25
Kaynak: Restriksiyon enzimi
Shahidi Bonjar (2004), Evaluation of Antibacterial Properties of Iranian Medicinal-Plants against Micrococcus luteus, Serratia marcescens
Kaynak: Işgın

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2019 © Sözce hakları saklıdır.