Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

maran ne demek?

 - 2 sözlük, 7 sonuç.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

maran anlamı
Araba tekerleği. (*Refahiye -Erzincan.)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

maran anlamı
Sebze ekilen tarla parçası, evlek.

Pekin *Kelkit -Gümüşhane

maran anlamı
1. Küçük ev. 2. Baraka, kulübe.
maran anlamı
1. Araba, kağnı tekerleği. 2. Araba tekerleğinin demir kısmı. 3. Araba tekerleğinin ağaç kısmı.
maran anlamı
Çay bardaklarını koymaya yarayan içi göz göz ayrılmış tahta sandık.

Azerî köyleri -Amasya
Çavdarlı *Şavşat, Bağlıca *Ardanuç, Bayburt -Artvin
-Erzurum

maran anlamı
Kağnı tekerleği; çay takımlarını koymaya mahsus yuvalı çekmece. || maran tahımi: çekmecesiyle birlikte çay takımı

Erzurum

maran anlamı
Ev içinde kullanılmayan eşyaların konulduğu bölüm

Ordu

"maran" için örnek kullanımlar

Köye ulaşımı sağlayan,kuzeyden maran geçidi bölgesinden ayrılan bir yolla köy merkezine,devamında ise ziyelli mahallesine kadar olan bir
Kaynak: Tortulu, Feke
Tarihçe: İsmini maran mağrasından almaktadır. Kültür: Köyün gelenek , görenek ve yemek leri hakkında bilgi yoktur. Coğrafya: Adana iline 130 km,
Kaynak: Marankeçili, Kozan
Nayla, maran, değirmen türü yapılar Ketenli köyü ile tarih arasında adeta bir köprü oluşturmaktadır. Ketenli köyünde Fitoz, Çiha, Perili,
Kaynak: Ketenli, Rize

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.