Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

merikarp ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

merikarp anlamı İng. mericarp Alm. Merikarp, Teilfrucht Fr. méricarpe
(Yun. meros: parça; karpos: meyve) 1. Birleşik ovaryumdan meydana gelmiş ancak karpellerin birleşme yerlerinden yarılarak ayrılan tek tohumlu kuru meyvelerden her biri. 2. Şizokarp meyveleri oluşturan parçalardan her biri.

"merikarp" için örnek kullanımlar

Genellikle 5 karpel li, olgunlaştığında orta eksenden çatlayarak ayrılır. Yumurtalık 5 loplu, meyve şizokarp ; 5 merikarp ı yukarıya
Kaynak: Turnagagası

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.