Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

müteessir ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

müteessir anlamı
sf. 1. Üzülmüş, üzüntülü: "Hatta çirkin yaradılışımdan bile / O kadar müteessir değildi." -O. V. Kanık. 2. Etkilenmiş.

Türkçe - İngilizce

müteessir anlamı
sıfat
1) touched
2) affected by
3) regretful

müteessir eş anlamlısı

üzüntülü
sf. 1. Üzüntüsü olan, acılı, müteessir. 2. Üzüntü veren: "Onu güldüren ve bizi ağlatan bu uzun ve üzüntülü oyun feleğin sabrını tüketti." -Y. K. Beyatlı. 3. zf. Üzüntülü bir biçimde, üzüntülü olarak: "Ara sıra, saate üzüntülü bir göz atıyordu." -P. Safa.

"müteessir" için örnek kullanımlar

gaddarane bir şekilde kâtli Emevîler aleyhine ihtilâle katılan Horasan lılar ile tüm Maverâünnehir halklarını son derece müteessir etmişti.
Kaynak: Alevilik
Ağabeyinin öldürülmesinden müteessir olan Cihangir, hastalığının iyice ilerlemesinden sonra 27 Kasım 1553'te vefat etti. Kışı Halep'te
Kaynak: Nahcıvan Seferi
nazariyesini kırmak için, memleket müdafaasını başka bir tarzda ifade ve bu ifademde ısrar ve şiddet göstermeyi faydalı ve müteessir buldum.
Kaynak: Sakarya (il)
Saltanatı: Ahmet Han'ı çok müteessir etti. Padişah, bu üzüntüsünü vezir-i azam Sürmeli Ali Paşa 'ya gönderdiği hatt-ı hümayunda "Madem ki
Kaynak: II. Ahmed
sonra Yavuz Sultan Selim, cesur, gözüpek, cihângîr ve aynı zamanda başarılı olan bu değerli sadrazamının şehit oluşundan çok müteessir oldu.
Kaynak: Hadım Sinan Paşa
Tokoferoller billuri şekilde elde edilemez. Oksijen siz ortamda 200 °C'ye kadar dayanır. Organik asit lerden 100 °C'ye kadar müteessir
Kaynak: E vitamini
Mehmed sonradan onun hakkında söylenenlerin iftira olduğunu anlayınca çok müteessir olmuştur. Değerlendirilmesi : Sicill-i Osmani'de şöyle
Kaynak: Serdar Ferhat Paşa
Başka dilden geçen sözcüklerin yenisiyle değiştirilme dizelgeleri Arapça kökenli alıntı sözler: muteessir | müteessir | üzüntülü |
Kaynak: Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.