Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

nakkaş ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

nakkaş anlamı Alm. Wandmaler, Stubenmaler, Dekorationmaler Fr. décorateur
(Resim) bakınız» duvar ressamı.

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

nakkaş anlamı
Yazmaları minyatür ve tezhiple süsleyen sanatçı.

Güncel Türkçe Sözlük

nakkaş anlamı
is. (nakka:şı) esk. 1. Yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta, bezekçi. 2. Nakışçı.

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Nakkaş anlamı
İstanbul ili, Çatalca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

nakkaş eş anlamlısı

bezekçi
is. 1. Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş. 2. hlk. Gelinleri süsleyen kadın.

"nakkaş" için örnek kullanımlar

Nakkaş Ali, Ali b. İlyâs, 15. yüzyıl Türk nakkaşı. Devrinin en ünlü nakkaş ustasıdır. Yeşil Camii 'nin iç nakışlarını yapmış sanatçıdır.
Kaynak: Nakkaş Ali
Osmanlı lar'da resim için “nakış” ya da “tasvir” tabirleri kullanılırken minyatür sanatçıları için de ressam anlamında nakkaş ya da
Kaynak: Osmanlı nakış sanatı
Tezkiret-ül Bünyan (Türkçe : Yapılar Kitabı), Mimar Sinan 'ın arkadaşı şair ve nakkaş Sai Mustafa Çelebi tarafından Mimar Sinan'ın ağzından
Kaynak: Tezkiret-ül Bünyan
Osmanlı şair , nakkaş (ressam ) ve biyografi yazarı (d.?- ö.1595 , İstanbul ) Çocukluk arkadaşı Mimar Sinan 'ın biyografisini kaleme
Kaynak: Sai Mustafa Çelebi
Minyatür sanatçısı için de “resim yapan, ressam” anlamına gelen nakkaş ya da musavvir denirdi. Minyatür daha çok kâğıt, fildişi ve
Kaynak: Minyatür
Akademisyenlerin tamamı halen üreten ve meslektaşları tarafından seçilmiş ressam lar, heykeltraş lar, nakkaş lar, grafiker ler, teknik
Kaynak: Royal Academy of Arts
(1565 - 1635 ), I. Şah Abbas yönetimindeki Safevi döneminin gözde okulu, İsfahan Okulu 'nun en tanınmış nakkaş , ressam ve hattat ıdır.
Kaynak: Rıza Abbasi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.