Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ojit ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

ojit anlamı Fr. augite
(jeoloji)

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

ojit anlamı
bakınız» augit.

Güncel Türkçe Sözlük

ojit anlamı
is. jeol. Yanardağ kütlelerinde bulunan ve feldspatla birlikte bazaltların temelini oluşturan piroksen cinsinden mineral madde.

"ojit" için örnek kullanımlar

En yaygın üyesi ojit , siyah opak bir mineraldir. Birbirine dik iki yönde klivaj gösterir. Kristal yapısı tekli tetraedr zincirinden
Kaynak: Piroksen
Renkli elemanlarına göre isim alırlar. Biotot li siyenit, horblendli siyenit, ojit li siyenit ve lösit li siyenit gibi. Granitlerden
Kaynak: Mermer

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.