Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

otaçı ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

BSTS / Veteriner Hekimlik Tarihi ve Deontoloji Terimleri Sözlüğü

otaçı anlamı
(hlk.) Hekim.

Divanü Lügati't-Türk

otaçı anlamı
hekim, ilâç yapan

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.