Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ölçmek ne demek?

 - 4 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

ölçmek anlamı Fr. mesurer
(matematik)

Güncel Türkçe Sözlük

ölçmek, -er anlamı
(-i) 1. En, boy, hacim, süre gibi nicelikleri kendi cinslerinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim geldiklerini belirtmek: "Dükkânda arşınla kumaş ölçmekle ömür çürütemeyeceğimi söyledim." -N. Cumalı. 2. mec. Aşırı olmamasına dikkat etmek, kontrol etmek: "Behiç cesaretini ölçtüğü zaman kendisini oldukça kuvvetli buldu." -P. Safa.

Türkçe - İngilizce

ölçmek anlamı
fiil
1) measure
2) gauge
3) evaluate
4) take
5) meter
6) survey
7) plumb
8) mete
9) gage
10) perambulate
11) take the range
12) clock

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ölçmek anlamı
Benzetmek, karşılaştırmak.

-Niğde

ölçmek anlamı
Yakmak, alevlendirmek.

*Sütçüler Isparta
*Kaş ve çevresi Antalya

ölçmek eş anlamlısı

kontrol etmek
1) denetlemek: "Bütün mahalle halkı aile hayatını kontrol ederdi." -F. R. Atay. 2) yoklamak, gözden geçirmek: "Paralar cins cins ayrılıp tasnif ediliyor, yekûnler kontrol ediliyor." -İ. O. Anar. 3) egemenliği altında bulundurmak.

"ölçmek" için örnek kullanımlar

Sahada vereceği yanlış bir kararda tribünlerin tepkisini ölçmek mümkün değil.
Not possible to measure the reaction of a wrong decision will field bleachers.
Kaynak: cnnturk.com
Yani bu fuarın getirilerini ölçmek de istiyoruz.
So we also want to measure the fair returns.
Kaynak: haberler.com
Cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda kaydedilen gelişmeyi ölçmek ve bunu raporlarla kamuoyuna açıklamak.
Reports that measure progress in promoting gender equality and to explain to the public.
Kaynak: haberler.com
Sonrasında pek çok takım farklı lastiklerle kurumakta olan pistteki performansı ölçmek üzerine yoğunlaştılar.
Afterwards, many have concentrated on measuring the performance of several different tires on the track drying.
Kaynak: turkiyef1.com
Trigonometri (Yunanca trigönon "üçgen" + metron "ölçmek" ), üçgen lerin açı ları ile kenar ları arasındaki bağıntıları konu edinen
Kaynak: Trigonometri
Gözle göremediğimiz maddeleri (atom, vb) ölçmek için kullanılır. 1 nm 0,000000001 m. Örneğin hücre zarı 12 nm'dir Ayrıca nanometre birçok
Kaynak: Nanometre
Denektaşı( sınama programı); Bilgisayar mimarisi nde bir bileşenin başarımını, o bileşen üzerinde çeşitli sınamalar yaparak ölçmek için
Kaynak: Denektaşları
Termometre, (Antik Yunanca 'dan: thermos sıcaklık ve métron ölçü; eski dilde: mizanül-harâre) sıcaklığı ölçmek için kullanılan alet.
Kaynak: Termometre
Mercalli şiddet ölçeği, bir deprem in şiddetini ölçmek için kullanılan ölçek tir. Depremin yer yüzüne, insanlara, doğal cisimlere, ve
Kaynak: Mercalli şiddet ölçeği
Sınav bir ölçektir; kişinin belirli bir konu hakkında edindiği bilgi yi ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Çoğunlukla süre kısıtlamalı
Kaynak: Sınav
İstatistik bilim dalında, Jarque-Bera sınaması normal dağılımdan ayrılmayı ölçmek için kullanılan bir uygulama iyiliği ölçüsüdür.
Kaynak: Jarque-Bera sınaması
Hamilton Depresyon ölçeği (HAM-D), hekimlerin hastalardaki depresyon un şiddetini ölçmek için kullanabilecekleri 17 soruluk bir testtir. Max
Kaynak: Hamilton Depresyon Ölçeği
Enzim ölçümleri enzim aktivitesini ölçmek için laboratuvar yöntemleridir. Enzim kinetiği ni ve enzim inhibisyonunun araştırılması için
Kaynak: Enzim ölçümü
Hemoglobin A 1c, diğer ismiyle glikozillenmiş hemoglobin, şeker hastalığında tedavinin etkinliğini ölçmek, kimi zaman da şeker hastalığı
Kaynak: Hemoglobin A1c
İstatistik bilim dalında D'Agostino'nun K 2 sınaması normal dağılımdan ayrılmayı ölçmek için kullanılan bir uygulama iyiliği ölçüsüdür.
Kaynak: D'Agostino'nun K-kare sınaması
Değerleyici güvenebilirliği, değerleyiciler arasıda uyuşma, veya konkordans değerleyiciler arasında bulunan uyuşma derecesini ölçmek amacı
Kaynak: Değerleyici güvenebilirliği
Higrometre havadaki nem i ölçmek için kullanılan bir araçtır. En basit higrometreler, birisinin haznesi devamlı ıslak tutulan iki
Kaynak: Higrometre
DNA-DNA hibridizasyon, genellikle moleküler biyoloji de DNA havuzlarındaki sıraların genetik olarak benzerliklerini ölçmek için kullanılan
Kaynak: DNA-DNA hibridizasyon
Vickers sertlik testi, malzeme lerin sertliğini ölçmek için Brinell yöntemine alternatif olarak 1921 yılında Vickers Ltd tarafından
Kaynak: Vickers sertlik testi
Ölçü aleti veya Multimetre, eğitim ve bilimde çeşitli nicelikleri (büyüklük, quantity) ölçmek için kullanılan alet ve araçlara ölçü aleti
Kaynak: Ölçü aleti (Elektrik)
Minometre, şarj edildiği an ile geri kalan şarjın ölçüldüğü an arasındaki sürede, dosimetre den geçen toplam radyasyon miktarını ölçmek
Kaynak: Minometre
Bir nişan tertibatı ile birleştirilen ve istikamet açılarını ölçmek için kullanılan manyetik pusula . Bu alet; nişan sırasında ıskalanın
Kaynak: Prizmatik Pusula

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.