Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

öncülsüz çıkarım ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

öncülsüz çıkarım anlamı İng. premiss-free inference Alm.premissenloser Schluss Fr. inférence sans prémisse
Öncüllerinin sayısı sıfıra eşit olan, başka bir deyişle hiç bir öncülü olmayan (...) p biçiminde bir çıkarım. || p önermesinin geçerliliği, öncülsüz (...) p çıkarımının geçerli olmasıyla tanımlanabilir.
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.