Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

pafkırmak ne demek?

 - 1 sözlük, 4 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

pafkırmak anlamı
Havlamak, ürümek.

-Trabzon
-Muğla

pafkırmak anlamı
Gür ve hızlı akmak (su için).

Bayat *Emirdağ -Afyon

pafkırmak anlamı
1. Oflamak, oflayarak sıkıntıyı belirtmek. 2. Bağırmak, gürültülü ses çıkarmak. 3. bakınız» pafgırmak(I). 4. Sıtma nedeniyle bağırarak çırpınmak.
pafkırmak anlamı
Tren, fabrika vb.nin bacasından gürültüyle duman çıkmak.

Tahtacı Isparta

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.