Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

atriyoventriküler blok ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

atriyoventriküler blok anlamı İng. atrioventricular block
Kalpte atriyovetriküler düğüm, his demeti veya his demeti dallarındadaki herhangi bir yerinde oluşan iletim bozukluğu sonucu kulakçıkla karıncık arasındaki iletimin gecikmesi veya kesintiye uğraması. Birinci, ikinci ve üçüncü derece kalp bloğu olarak üç biçimde oluşur.
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.