Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

pıttırmak ne demek?

 - 1 sözlük, 3 sonuç.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

pıttırmak anlamı
Tutulan bir şey elden kaçmak, kurtulmak, elden kaymak.

*Kurşunlu -Çankırı
-Maraş
*Bor -Niğde

pıttırmak anlamı
Örgüyü yanlış örerek sırayı bozmak.

*Afşin -Maraş

pıttırmak anlamı
Bir şeyi elden kaçırmak.

*Gülnar İçel

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.