Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

primer ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

primer anlamı İng. primer
DNA replikasyonu esnasında, DNA sentezinin başlayabilmesi için kalıp DNA'nın başındaki nükleotit dizisine antiparalel ve komplementer olarak sentezlenen RNA oligonükleotidi.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

primer anlamı İng. primer, primary Lat.primus: ilk Alm. Primer Fr. premier
1. Birinci. 2. Sentetik olarak sentezlenmiş kısa, tek iplikli nükleotit dizisi.

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

primer anlamı İng. primer
Tek zincirli DNA'ya bağlanan kısa DNA veya RNA parçası.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

primer anlamı İng. primer
1. Birinci derecedeki, birincil, ilk, esas.. 2. Yapay olarak sentezlenmiş kısa, tek iplikli nükleotit dizisi.

İngilizce - Türkçe

primer anlamı
isim
1) astar boya
2) kapsül
3) el kitabı
4) ilk okuma kitabı
5) alfabe
6) dua kitabı
7) ağızotu
8) falya barutu
9) ateşleme fitili
10) püskürtme düzeni

"primer" için örnek kullanımlar

Birincil lenfoid organlar ya da merkezi (santral) veya primer lenfoid organlar, bağışıklık sistemi nde lenfosit lerin üretim ve
Kaynak: Birincil lenfoid organlar
Dismenore, primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır: Primer dismenore: altta yatan bir organik neden bulunmamaktadır, ağrı endometriyal
Kaynak: Dismenore
Bunlar “Primer Suksesyon” ve “Sekonder Suksesyon” dur. Suksesyon ister primer isterse sekonder olsun, üzerinde hiçbir bitki ve bitki üreme
Kaynak: Süksesyon
Kortex:primer ve seconder foliküller B lenfosit kendilerine ait bölgelerde bulunur. Parakortex:T lenfositten zengindir. Ayrıca HEV
Kaynak: Lenf bezi
Akciğer kanserinde evrelendirme primer tümörün büyüklüğü ve yayımına (T), bölgesel lenf bezi tutulumuna (N), uzak metastaz varlığına (M)
Kaynak: Akciğer kanserinde evrelendirme
Reaktif (sekonder) veya primer (esansiyel) olabilir (esansiyel trombositoz myeloproliferatif bir hastalıktır). Genellikle semptomsuz
Kaynak: Trombositoz
Hepatosellüler karsinom (HCC) karaciğer in primer kanser i. Genelde sirotik karaciğer zemininde gelişen, nodüler lezyonlarla karakterize,
Kaynak: Hepatosellüler karsinom
Poliaminler, ökaryot ve prokaryot hücrelerin olmazsa olmaz yapıtaşlarından putresin , kadaverin , spermidin ve spermin gibi primer amin
Kaynak: Poliamin
primer dismenore ,ameliyat sonrası ağrı,romatoid artrit ve osteoartrit semptomlarını azaltmak için kullanılan bir non steroidal
Kaynak: Piroksikam
primer dismenore , ameliyat sonrası ağrı, romatoid artrit ve osteoartrit semptomlarını azaltmak için kullanılan bir non steroidal
Kaynak: Meloksikam
Akut HIV enfeksiyonu ya da primer HIV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonunun ikinci safhasıdır. Bu aşama, kuluçka devresinden sonra, gizlilik
Kaynak: Akut HIV enfeksiyonu
Gp120 HIV virüsünün primer reseptörüne bağlanmasına, revers transkriptans aktivitesini yapmasına yardım eder. Gp41 ile uyum içinde çalışır
Kaynak: Gp120
Toprak bünyesi, 2mm'den küçük primer toprak taneciklerinin büyüklük bakımından dağılış ve oranlarıdır. Başka bir tanım ile toprakların
Kaynak: Toprak bünyesi
Ayırıcılar, yüksek gerilim li hatlarda kullanılan primer donanımın ana kollarından biri olan ayıraçlar sistemin gerilimden korunması ve
Kaynak: Ayırıcılar
Serebellar (beyinciğe ait) disfonksiyon (fonksiyon bozukluğu) ya da primer motor disfonksiyon a bağlı konuşma bozukluğudur; hasta peltek
Kaynak: Dizartri

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.