Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

radyolojik ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

radyolojik anlamı
sf. (l ince okunur) Radyoloji ile ilgili.

"radyolojik" için örnek kullanımlar

Öncelikle iyi bir öykü alınmalı, nörolojik muayene ile radyolojik görüntüler birlikte değerlendirilmeli.
First of all, should be a good history, neurological examination should be evaluated together with the radiologic images.
Kaynak: haberturk.com
Buradaki çekincelerden ilki, yaşamayan yağ parçalarının kireçlenerek radyolojik incelemelerde kanser görüntüsünü taklit etmesi ve radyoloğu yanıltmasıdır.
The reservation to the first one, to simulate the live image of the oil components and the radiologist feint of limed and radiological evidence of cancer.
Kaynak: yirmidorthaber.com
Öncelikle hastanın mevcut klinik ve radyolojik bulguları değerlendirilmeli; sonrasında hastanın tanısına en uygun minimal invaziv yaklaşım en uygun yöntem olacaktır.
First of all available clinical and radiological findings of the patient must be assessed and the most appropriate minimally invasive approach to the diagnosis of the patient would be the most appropriate method.
Kaynak: haberler.com
Detaylı radyolojik incelemesinde travma ile ilgili acil müdahaleyi gerektirecek herhangi bir bulgu saptanmayarak bir süre hastanede gözlem altında tutulmasına karar verildi.
Detailed radiological examination demonstrated no evidence of any trauma and require urgent intervention in the hospital under observation for a period of time it was decided to keep.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Bazı radyolojik yöntemler aşağıda verilmiştir. Ultrason yöntemleri : Ultrasonografi : Bu yöntemde X Işını değil, ses dalgaları kullanılır.
Kaynak: Radyoloji
Tomografi , radyolojik teşhis yöntemidir.1915 yılında fransız hekim Boccage tarafından icat edilmiştir. Fakat kullanıma geçilmesi 1930'ları
Kaynak: Tomografi
Spondiloartropatiler, genetik , epidemiyoloji k, klinik ve radyolojik ortak özelliklere sahip olan ve öncelikli olarak sakroiliak eklemler
Kaynak: Spondiloartropati
Klinikte radyolojik olarak uzun süren pnömoni sonucu akciğerde bilateral kaviter lezyonlar ( %95) nekrozitan sinüzit ( %90) nazofariks
Kaynak: Wegener granülomatozu
edilen ve çeşitli tip radyolojik ölçme cihazlarını veya teçhizatını belirtmek için tümünü kapsayan bir terim olarak kullanılan bileşik kısaltma.
Kaynak: Radiac
Lomber disk cerrahisinde açık cerrahinin yanında kliniğe ve radyolojik bulgulara göre nükleoplasti , mikroskobik ya da endoskopik cerrahi
Kaynak: Bel fıtığı
PET/BT (PET/CT) sistemi ile radyolojik görüntüleme yöntemiyle tespit edilemeyen kanser - tümör dokuları saptanabilir. Bu tümörün iyi huylu
Kaynak: Pozitron emisyon tomografisi
Sintigrafik araştırmalarla radyolojik araştırmalar arasındaki tek benzerlik, iki yöntemde de elde edilen görüntülerin bir filme
Kaynak: Nükleer tıp
Kaliforniyumun kullanımı esnasında radyolojik endişeler de dikkate alınmalıdır. Ayrıca elementin iskelet dokudaki biyoakümülasyonu kırmızı
Kaynak: Kaliforniyum
Nötron radyolojik test (NR) olarak kullanır radyolojik test bir varyantı olduğunu photons yerine neutrons malzeme işlemek için.
Kaynak: Tahribatsız muayene
Hastalığın tanısında radyolojik görüntüleme ve gastroskopi tekniklerinden yararlanılır. Tedavinin amacı tıkanama neden olan kitleyi ya ağza
Kaynak: Özofagus tıkanması

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.